14 maj, 2014

Nytt brott: penningtvätt i näringslivet

Riksdagen har i dagarna klubbat igenom nya regler om penningtvätt. Det innebär bland annat att penningtvätt får en egen lag och en ny brottsrubricering – penningtvättbrott.

Inte bara skapas en ny lag och en ny brottsrubricering. Samtidigt blir också försök, förberedelse och stämpling till penningtvättbrott straffbart.

Enligt de nya reglerna kriminaliseras även så kallad självtvätt. Det innebär att även den som tvättar vinster från sin egen brottslighet ska kunna dömas för penningtvättbrott.

Penningtvättbrott i näringsverksamhet blir också straffbart. Det gäller den som låter sin verksamhet användas för åtgärder som kan misstänkas vara penningtvätt. Kopplingen till det brott som gett vinsten breddas. Det ska vara tillräckligt att brottsvinsten kommer från ”brott eller brottslig verksamhet” snarare än från ett specifikt angivet brott.

Reglerna ger också utökade möjligheter förverka ”tvättad” egendom hos penningtvättaren – även om egendomen inte kan anses tillhöra penningtvättaren.

Det blir även möjligt att under kortare tid förbjuda en person att disponera över till exempel bankmedel, samt att ta sådan egendom i beslag.

Lagen träder i kraft den 1 juli.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den nya lagen innebär att det ställs ännu högre krav på att du som företagare har god insyn i bolagets finanser. Det är därför viktigt att ha ordentliga rutiner på området och att våga ställa frågor om vart externt kapital kommer ifrån.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se