13 juni, 2014

Företag nekade utlandsfödd elev praktikplats

En 16-årig pojke i Trollhättan nekades att genomföra gymnasiepraktik på ett företag eftersom han är född i Irak. Det är diskriminering, menar DO, som nu kommer stämma företaget i Arbetsdomstolen.

16-åringen var antagen till ett industritekniskt gymnasieprogram, som är ett samarbete mellan skolan och ett företag som bland annat tillverkar komponenter till flygplansmotorer. En stor del av utbildningen skulle bestå av praktik på företaget och äga rum i företagets lokaler.

Strax efter höstterminens upprop fick 16-åringen beskedet att han inte fick göra praktiken eftersom han är född i Irak. Företaget hänvisade till att de måste följa nationella och internationella regelverk för exportkontroll, och att det är ett amerikanskt regelverk som hindrar dem att låta pojken genomföra praktiken.

DO menar att 16-åringen genom företagets agerande har blivit utsatt för diskriminering på grund av hans etniska tillhörighet.

– Eftersom bolaget har nekat pojken praktikplats med direkt hänvisning till hans etniska tillhörighet utan att göra någon individuell säkerhetsprövning så menar jag att han har diskriminerats, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

– Ett företag kan inte med hänvisning till ett internationellt regelverk för exportkontroll bryta mot den svenska diskrimineringslagstiftningen, fortsätter hon.

DO meddelar nu att man kommer att stämma företaget i Arbetsdomstolen och begära diskrimineringsersättning på drygt en halv miljon kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är fullt tillåtet att neka någon en praktik eller en anställning av vilken anledning som helst, förutsatt att den anledningen inte är en av diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se