Företag får företagsbot – inte säker arbetsplats

Gällivare Industriservice AB (GISAB) har i tingsrätten dömts att betala 800 000 kronor i företagsbot för en arbetsplatsolycka som inträffade i Svappavaaragruvan i Kiruna år 2012. Domstolen menar att GISAB har brustit i sitt arbetsmiljöarbete.

Olyckan inträffade i Svappavaaragruvan i september 2012. Anställda arbetade då med att montera sligplåtar i en så kallad ficka i en utfrakt till verket samtidigt som arbete pågick med att lyfta och montera så kallade grizzlygaller, som består av tunga stålbalkar, ovanför den plats där arbetet i fickan pågick.

Medan arbetet pågick lossnade en del av gallret från lyftkranen, och träffade en arbetare som befann sig nere i fickan. Mannen fick livshotande skador i form av brott på halskotpelaren och första ländkotan med omfattande förlamning och känselbortfall som följd.

Åklagaren väckte talan om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, och begärde att GISAB skulle åläggas företagsbot.

Åklagaren menade att GISAB inte hade gjort det som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Arbetet hade bedrivits i syfte att spara tid, och därför hade arbete i fickan utförts samtidigt som gallret lyftes på plats ovanför. Tanken var att den person som skötte lyftkranarna skulle ropa till arbetarna nere i fickan när de var tvungna att avbryta arbetet och gå ut därifrån.

Tingsrätten menar nu att GISAB inte har beaktat alla risker som fanns kopplade till arbetsmomentet, och att de borde ha spärrat av fickan för att säkerställa att ingen gick in där när arbete med gallret utfördes. GISAB hade inte heller sett till att alla arbetare om hur arbetet skulle bedrivas, samt vilka risker som var förbundna med arbetet.

Domstolen menar att om dessa åtgärder hade vidtagits hade olyckan med stor sannolikhet kunnat undvikas.

GISAB bestred åtalet, men är nu alltså ålagda att betala 800 000 kronor i företagsbot.

Vad innebär detta i praktiken? 

  • En företagsbot är en ekonomisk sanktion med straffande effekt – men räkans inte som ett straff. Företagsbot åläggs företag vid brott i näringsverksamhet.
  • En arbetsgivare som brutit mor arbetsmiljölagen, och på så sätt har antingen vållat annans död, vållat kroppsskada eller framkallat fara för annan, kan dömas för ansvar enligt 3 kapitlet 10 § brottsbalken.

 

Foto: Per Larsson / TT

Ebba Wigerström/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*