Fordringsägare går miste om miljoner i SAAB-konkursen

Konkursen i SAAB är en av de största konkurserna i Sverige och har knappast undgått någon. Trots att konkursen ägde rum 2011 är fortfarande inte de juridiska bitarna avklarade. Nyligen stod det klart att ett konsultföretag med fordringar på SAAB nekas miljonersättning i konkursen.

Det aktuella företaget utförde konsultverksamhet genom så kallade finansiella tjänster. Bolaget hade en total fordran på drygt 1,5 miljoner kronor i SAAB-konkursen. Frågan var bara vilket bolag i koncernen uppdragen hade utförts åt.

Konsultbolaget bevakade fordran i konkursen för SAAB Automobile Tools AB. Detta bolag var dotterbolag till SAAB Automobile AB. Båda bolagen försattes i konkurs under 2011.

Konsultbolaget menade att man hade ett muntligt avtal med SAAB Automobile och dess dotterbolag. Avtalet slöts i augusti 2011, innan konkursen.

Konkursförvaltarna anmärkte dock mot fordringarna. Vänersborgs tingsrätt konstaterade att det visserligen saknades anledning att ifrågasätta att företaget hade arbetat för en finansieringslösning för SAAB-koncernen. Domstolen ansåg dock inte att det var bevisat att arbetet hade utförts på uppdrag av SAAB Automobile Tools eller medförde någon ersättningsskyldighet för just det bolaget.

Konsultbolaget hade helt enkelt inte lyckats visa att man verkligen haft ett avtal med det aktuella bolag som konkursen avsåg.

Det fanns visserligen ett skriftligt avtal daterat i november 2011, efter att tjänsterna hade utförts, som konsultföretaget menade var en bekräftelse på det muntliga avtalet. Men detta medförde inte någon annan bedömning i tingsrätten.

Konsultbolaget överklagade till hovrätten. Hovrätten för Västra Sverige konstaterar nu att mycket riktigt hade ett avtal ingåtts i augusti 2011. Konsultbolaget skulle utföra vissa uppdrag för SAAB-koncernen.

Hovrätten anser dock att det är oklart både vem som har varit motpart i avtalet och om avtalet har varit muntligt eller skriftligt. 

Det skriftliga avtal som presenterades i rättegången, daterat i november 2011, menar hovrätten inte är bevis för att det skulle ingåtts ett muntligt avtal i augusti 2011 med SAAB Automobile Tools AB. Det finns snarare skäl att tro att det var ett annat annat bolag i koncernen som var avtalspart.

Därför anser inte heller hovrätten att det är bevisat att SAAB Automobile Tools är ersättningsskyldigt för konsultföretagets arbete avslås överklagandet. Orsaken: det kunde inte fastställas att det var just SAAB Automobile Tools som var avtalsparten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Muntliga avtal är (oftast) giltiga, men svåra att bevisa. Ha därför för vana att skriva skriftliga avtal, i synnerhet när det rör stora belopp.
  • Ha koll på vem som är motpart i avtalet. I fallet stod det klart att konsulten hade utfört arbete, men det kunde inte bevisas vem som varit motpart. I en konkurs gäller det att kunna ha handfasta belägg för sin fordran – annars är risken stor att man går helt lottlös i konkursen.

 

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

nils webb

Nils Ivars / Hanna Hamrén, Lexnova
nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*