Förbud mot raka inflygningar på Arlanda upphävs

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom i målet rörande miljötillstånd för Arlanda flygplats. Domen innebär bland annat att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R från och med den första januari år 2018 upphävs.

De frågor som Mark- och miljööverdomstolen har haft att pröva har i huvudsak rört vilka skydds­åtgärder som ska gälla för att minska och begränsa störningen av buller från flygverksamheten, till exempel villkor för inflygningsprocedurer, flygvägar och bullerskyddsåtgärder.

Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att förbudet mot raka inflygningar till bana 01R från och med den första januari år 2018 upphävs och ersätts med ett villkor som innebär att inflygnings­procedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska användas när det är möjligt med hänsyn till flygplatsens kapacitet, regelverket för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden.

Swedavia åläggs att utreda förutsättningarna att minska bullerexponeringen över Rosersbergs och Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning samt att vart tredje år informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik som möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden vid Arlanda flygplats.

I domen fastställs den av mark- och miljödomstolen beslutade maximala ljudnivån om 65 decibel (A) på marken då flygplan får avvika från fastställda utflygningsvägar eller överflyga tätorter. De av mark- och miljödomstolen föreskrivna bullerskyddsåtgärderna i form av bullerisolering av byggnader kvarstår i princip oförändrade.

Klagande i målet i Mark- och miljööverdomstolen var Swedavia AB, Naturvårdsverket, Sigtuna kommun, Vallentuna kommun, Täby kommun, Föreningen Rosersbergs Villastad, Föreningen Väsbybor mot flygbuller, AB Gunnar Löfberg och tre privatpersoner.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Tillståndet får tas i anspråk trots att domen inte vunnit laga kraft.

 

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Johan Nilsson/TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*