5 augusti, 2014

Flyttföretag stäms otillåtet samarbete

Tre företag inom flyttbranschen har slutit avtal om att inte konkurrera med varandra på utrikes flyttjänster. Det menar Konkurrensverket som nu kräver att företagen betalar sammanlagt 42 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift/böter för otillåtet samarbete.

– När du har färre att vända dig till så blir utbudet sämre och du får sämre möjlighet att kunna spela ut leverantörer mot varandra när du köper någonting. Och det innebär ju att de blir sämre för kunderna, säger Per Karlsson, chefsjurist på Konkurrensverket till Dagens Nyheter.

Efter en gryningsräd i februari i fjol har Konkurrensverket under mer än ett år utrett ett antal flyttföretag för otillåtet samarbete. Av utredningen framkom att i samband med att ett av företagen förvärvade verksamhet från de andra bolagen skrev företagen i två fall avtal om att inte konkurrera med varandra om utrikes bohagsflyttningar.

Att komma överens om att inte konkurrera med varandra är inte tillåtet enligt konkurrensreglerna.

Konkurrensverket har därför lämnat in en stämningsansökan mot företagen till Stockholms tingsrätt och kräver att företagen ska betala 42 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift/böter för otillåtet samarbete.

Konkurrensverket skriver i stämningsansökan att de tre företagen har ingått avtal ”som haft till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt”.

– Företagens avtal har enligt vår uppfattning lett till att bolagens kunder på ett konstlat sätt mött ett starkt begränsat utbud vid utlandsflyttningar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Avtalen i fråga behöver inte faktiskt ha snedvridigt konkurrensen, det räcker med att avtalen skulle ha kunnat snedvrida konkurrensen. Det är viktigt att ha i åtanke när man ingår avtal med branschkollegor.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se