Flygförsening beräknas från när dörren öppnas

EU-domstolen klargör nu i ett förhandsavgörande att den faktiska ankomsttiden för en flygning motsvarar den tidpunkt då minst en av flygplanets dörrar öppnas, vilket är vad en flygförsenings omfattning ska beräknas utifrån.  

En man flög mellan Salzburg och Köln med ett tyskt flygbolag. Mannen menade att flygningen var mer än tre timmar sen och han därför hade rätt till 250 euro i kompensation enligt EU:s förordning 261/2004.

När flygplanet lyfte var det försenat med tre timmar och tio minuter men när flygplanets hjul tog mark var förseningen endast två timmar och 58 minuter. Förseningen var tre timmar och tre minuter när flygplanet ankom till uppställningsplatsen. Kort därefter öppnades dörrarna.

Den aktuella domstolen i Österrike har nu frågat EU-domstolen vilken tidpunkt som motsvarar den faktiska ankomsttiden i förordningen.

Eftersom situationen för passagerarna i princip inte ändrar sig förrän de tillåts att lämna flygplanet, innan dess är de nämligen underkastade flygbolagets regler, finner EU-domstolen att det är först när ordern ges att öppna flygplanets dörrar som restriktionerna upphör.

EU-domstolen förklarar därför att begreppet ankomsttid i förordning 261/2004 motsvarar tidpunkten då åtminstone en av flygplanets dörrar öppnas, under förutsättning att passagerarna tillåts att lämna flygplanet vid denna tidpunkt. Mannen har därför rätt till ekonomisk kompensation, på minuten.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Förhandsavgörandet klargör hur en flygförsening egentligen ska beräknas och är vägledande på området. Avgörandet förväntas därför få stort inflytande inom både svensk och internationell rätt, då alla länder som är medlemmar i EU måste rätta sig efter dessa regler.

 

Foto: TT

Veronica Hult/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*