Fingerad arbetsbrist inte för handen enligt AD

Arbetstagaren hävdade fingerad arbetsbrist när denne blev uppsagd och ville därför ha skadestånd för brott mot lagen om anställningsskydd. Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren hade saklig grund att säga upp anställningen på grund av arbetsbrist och arbetstagaren får inte rätt till skadestånd.

En tillsvidareanställd streamingtekniker sades upp från sitt arbete på grund av arbetsbrist. Streamingteknikern väckte talan i tingsrätten för att få skadestånd då han ansåg att arbetsgivaren brutit mot bestämmelser i lagen om anställningsskydd (LAS). Anledning till uppsägningen, menade streamingteknikern, var så kallad fingerad arbetsbrist. Med fingerad arbetsbrist menas när en arbetsgivare säger upp en arbetstagare p.g.a. arbetsbrist, men den verkliga grunden för uppsägningen beror på arbetstagaren personligen. Streamingteknikern anser att det inte heller funnits saklig grund att säga upp honom av personliga skäl, samt att bolaget inte har fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Enligt LAS ska en uppsägning från arbetsgivaren vara sakligt grundad. Saklig grund för uppsägning kan utgöras av arbetsbrist eller personliga skäl. Streamingteknikern anser att han blev uppsagd för att bolaget ville bli av med honom. Bland annat för att han varit sjuk i stor omfattning och för att han inte var tillräckligt engagerad i bolagets verksamhet. Därutöver för att parterna haft olika åsikter om hur arbeten skulle utföras och för att han inte talar så bra svenska. Bolaget menar däremot att anledningen till beslutet att dra ner antalet streamingtekniker var för att två viktiga uppdragsgivare inte längre skulle anlita bolaget för deras tjänster.

Bolaget ska enligt LAS också uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Vid tidpunkten fanns en ledig tjänst, men som streamingteknikern inte kvalificerade sig för. Enligt bolaget har streamingteknikern inte heller tillräckliga kvalifikationer för de anställningar som personer med kortare anställningstid än han hade. Två personer undantogs även från turordningslistan då de hade nyckelroller i bolaget med sina kontaktnät.

Arbetsdomstolen bedömer att det förelåg arbetsbrist hos bolaget och att bolaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Det har därmed funnits saklig grund för uppsägningen och något brott mot LAS har inte skett. Arbetsdomstolen anser vidare att bolaget fullgjort sin omplaceringsskyldighet och att bolaget inte gjort sig skyldig till något turordningsbrott. Både Arbetsdomstolen och tingsrätten ansåg att det inte förelåg någon fingerad arbetsbrist och uppsägningen har varit i enlighet med LAS. Streamingteknikern får inte rätt till skadestånd.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Henrik Montgomery /SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*