20 januari, 2015

Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Riksrevisionen har inlett en granskning av felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen. Granskningen omfattar både Försäkringskassan och regeringen.

Varje år betalas stora belopp ut felaktigt från socialförsäkringen, skriver Riksrevisionen. Felaktiga utbetalningar beror ofta på oavsiktliga fel som orsakats av den handläggande myndigheten eller av den enskilde.

Förutom att själva utbetalningarna är felaktiga leder misstagen till ökade administrationskostnader på grund av återkrav. De felaktiga utbetalningarna verkar dessutom vara vanligare än man tidigare trott, uppger Riksrevisionen.

Det har tidigare gjorts flera statliga utredningar för att få bukt med problemet. Trots detta går det inte att säga om de felaktiga utbetalningarna har minskat, menar Riksrevisionen.

Riksrevisionen har därför inlett en ny granskning. Resultatet kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering i september. Riksrevisionen kommer granska både Försäkringskassan och regeringen. Granskningen ska främst utreda om myndigheternas insatser för att minska de felaktiga utbetalningarna är effektiva nog.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som av misstag får för stora bidrag, såsom socialförsäkring, riskerar att bli återbetalningsskyldig till staten. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på eventuella fel i utbetalningarna.

 

Bilden: Margareta Åberg, riksrevisor. Foto: Victor Lundberg/TT.

Ebba Wigerström/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils