Fastighetsbolag förlorar mot entreprenör

Efter att det uppstått en översvämning vid renoveringen av en fastighet vägrade ett bolag att betala en anlitad entreprenör. Bolaget hävdade att översvämningen orsakats av entreprenörens arbete, men förlorar nu i tingsrätten.

Ett fastighetsbolag åläggs i tingsrätten att betala närmare 150 000 kronor i ersättning till ett bolag som utfört puts- och murningsarbeten i samband med renoveringen av en tidigare fabriksfastighet i Stockholm, som gjorts om till bostadsrättslägenheter på uppdrag av fastighetsbolaget.

Konflikten har sin bakgrund i att i samband med arbetena uppstod en översvämning på fastigheten som vållade skador till ett värde av ungefär 600 000 kronor, bland annat på grund av att vatten läckt in i en matbutikslokal.

Fastighetsbolaget ansåg att skadorna vållats av entreprenören och menade därför att bolaget inte var skyldigt att betala för de utförda arbetena.

Tingsrätten finner det i och för sig styrkt att det kommit ned puts- och murbruk i en dagvattenbrunn på fastighetens innergård och att det stopp som detta lett till också orsakat översvämningen.

Stoppet har bestått av en klump som delvis bestått av puts- och murbruk och det är bara entreprenören som arbetat med att laga och putsa fasaden. Det talar för att skadan beror på det arbete som bedrivits av entreprenören, som dessutom inte lagt någon markduk över dagvattenbrunnarna på fastighetens gård.

Emellertid anser rätten att utredningen visar att det inte blivit några större mängder spill av putsbruk under entreprenörens arbete. Den blandarstation som använts har heller inte heller stått placerad i anslutning till den tilltäppta brunnen, vilket fastighetsbolaget gjort gällande. Tingsrätten betonar också att klumpen inte bara bestått av mur- och putsbruk samt att det förekommit andra arbeten på innergården som kan ha gett upphov till stoppet.

Fastighetsbolaget har därmed inte lyckats styrka sin motfordran utan får betala de fakturerade kostnaderna samt rättegångskostnader på närmare 130 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Domen visar på vikten av att alltid ha korrekta försäkringar för att slippa bli stående med kostnader för skador av den aktuella storleken.

 

Foto: Jonas Ekströmer / TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*