16 september, 2014

Fastighet utan strand marknadsfördes som strandtomt

En mäklare i Nacka kommun som marknadsfört en fastighet som strandtomt trots att den saknar egen strand får nu en erinran av Fastighetsmäklarinspektionen.

Av en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framgår att en mäklare ska ha gjort sig skyldig till vilseledande marknadsföring i samband med förmedlingen av en viss tomt.

I utdrag från mäklarföretagets hemsida beskrivs fastigheten som ”en strandtomt med soligt västerläge” vid en viss sjö. Texten har senare ändrats till ”en strandnära tomt med soligt västerläge”.

FMI anser att det är vilseledande att marknadsföra en fastighet som inte har någon egen strand med formuleringen ”strandtomt” samt att det vilseledande intrycket i detta fall förstärks av bildmaterialet – som bland annat visar ett hus i anslutning till vattnet ”med en förbindelse som går från huset över tomten ända ner till strandkanten”.

Med hänvisning till att marknadsföringsmaterialet senare ändrats kan påföljden stanna vid en erinran, anser FMI.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Mäklare har en dubbel lojalitetsplikt, gentemot både säljaren och köparen. Om den aktuella fastigheten hade sålts och köparen blivit vilseledd av marknadsföringen hade köparen därför kunnat väcka en tvist gentemot mäklaren med hänvisning till att denne brustit mot sin skyldighet att följa god fastighetsmäklarsed.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se