Fasta inventarier ingick inte i överlåtelse – lokalhyresgäst måste betala 340 000 till f d hyresvärd

Tingsrätten förpliktar nu en 45-åring man i Linköping att betala 340 000 kronor till sin före detta hyresvärd sedan han monterat ner och tagit med sig samtliga inventarier från en restauranglokal som han blivit avhyst från. 

År 2008 överlät en 50-årig man den restaurangverksamhet som han drev i sin fastighet till en 45-årig man. I samband med detta ingick parterna ett hyresavtal beträffande lokalen.

Enligt avtalet hyrdes lokalen ut med särskild för verksamheten avsedd inredning. Samma månad ingick parterna även ett avtal benämnt ”köpebrev – lös egendom” som innebar att 50-åringen sålde inventarier som tillhörde verksamheten till 45-åringen.

Efter en tid blev parternas relation ansträngd och i oktober år 2010 slog hovrätten fast att 45-åringen skulle avhysas. Parterna kom därefter överens om att han skulle flytta från lokalen senast den sista december 2010. 45-åringen stannade dock kvar till mitten av januari 2011 utan att betala hyra för den månaden.

I samband med att 45-åringen till slut lämnade lokalen monterade han ner och tog med sig samtliga inventarier. Nedmonteringen ledde till skador på bland annat på eluttag och elledningar.

50-åringen väckte talan mot 45-åringen och yrkade att han skulle förpliktas att till honom betala totalt 400 000 kronor. 300 000 kronor avsåg ersättning för inventarier, 75 000 kronor avsåg ersättning för skador på lokalen, 10 000 kronor avsåg ersättning för städning och 15 000 kronor avsåg hyra.

45-åringen bestred yrkandet och invände bland annat att de fasta inventarierna ingått i köpet av verksamheten.

Tingsrätten anför nu att avtalets ordalydelse talar för att det enbart var lös egendom som omfattades av avtalet.

Inte heller anser rätten att de uppgifter som två vittnen lämnat i målet visar att de fasta inventarierna ingick i köpet. Rätten beaktar bland annat att vittnena har haft eget intresse i saken och att deras berättelser varit allmänt hållna och framstår som osammanhängande.

Tingsrätten förpliktar därför 45-åringen att betala 300 000 kronor till 50-åringen, motsvarande värdet av inventarierna. Han förpliktas även att betala 40 000 kronor för städning, hyra och återställande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är viktigt att skilja på att ha rätt och att få rätt. Se därför till att tydligt dokumentera alla köp och sälj du gör, både som privatperson och i näringslivet.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*