20 oktober, 2014

Fällde grannens tallar på fyllan

Hovrätten dömer en idag 49-årig man från Gotland att betala 181 000 kronor i skadestånd samt 11 000 kronor i dagsböter sedan han, i ett berusat tillstånd, sågat ner tre tallar på sin grannes tomt. Nu meddelar HD prövningstillstånd i målet – igen. 

En idag 49-årig man från Gotland åtalades för att ha fällt tre tallar på sin grannes tomt. Han hade också skadat en fjärde tall så allvarligt att det varit nödvändigt att fälla den.

Mannen erkände att han fällt tallarna då han varit berusad och medgav att betala skadestånd om 25 000 kronor. Han menade dock att värdet på grannens fastighet påverkats endast marginellt.

Tingsrätten dömde mannen för grov skadegörelse till villkorlig dom och 55 dagsböter om 200 kronor. Han ålades även att betala skadestånd om 179 000 kronor. Skadeståndet grundades på återanskaffningskostnaden och kostnaden för att etablera de nya tallarna.

Grannen hade även yrkat skadestånd för terapikostnader till följd av gärningen. Domstolen menade dock att grannen inte lyckats visa att det varit nödvändigt för henne att genomgå terapi varför yrkandet ogillades.

Hovrätten bestämde senare skadeståndet till 181 000 kronor, men fastställde domen i övrigt.

49-åringen överklagade till Högsta domstolen, HD, som meddelade prövningstillstånd i frågan om efter vilken beräkningsmetod skadan ska värderas. Frågan om prövningstillstånd angående målet i övrigt förklarades vilande. Nu ska därför fallet prövas av HD, igen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • HD prövar endast fall som kan vara av avgörande betydelse för rättstillämpningen, varför valet av beräkningsmetod kan få påverkan på kommande fall i framtiden.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se