Eventbolag sa upp anställd över SMS – tvingas betala skadestånd

En kvinna som jobbat på ett eventbolag sedan juni 2012 blev uppsagd via sms i augusti 2015. Kvinnan menade att uppsägningen inte uppfyllde de formkrav som finns i lagen och begärde skadestånd i Södertörns tingsrätt. Bolaget måste nu betala kvinnan 32 000 kronor.

När man ska säga upp en anställd så måste ett antal regler följas. Lagen ställer krav på att uppsägningen ska vara skriftlig. I beskedet om uppsägning ska det framgå hur den anställde ska gå till väga om den anser att uppsägningen är ogiltig samt finnas information om skadestånd. Det ska också framgå om den anställde har företrädesrätt vid eventuell återanställning och slutligen ska uppsägningsbeskedet meddelas den anställde personligen. Företrädesrätt innebär att arbetsgivaren måste erbjuda den tidigare anställde nytt arbete innan någon annan tas in utifrån.

Kvinnan stämde bolaget i Södertörns tingsrätt och begärde skadestånd för att bolaget inte följt reglerna för uppsägning. Kvinnan begärde även skadestånd för att hon inte fått sin semesterersättning utbetalad. Sammanlagt krävde hon 37 500 kronor.

I det aktuella fallet var parterna mer eller mindre överens om att de formkrav som finns för uppsägningar inte hade följts vid kvinnans uppsägning. Det parterna var oense om, som tingsrätten därför skulle avgöra, var hur högt kvinnans skadestånd skulle bli.

Eventbolaget hade vid tiden för rättegången gått i konkurs. Konkursbolaget menade att beloppet som kvinnan begärde var oskäligt. Kvinnans uppsägning var enligt bolaget inte ogrundad och hon hade även fått en lön för mycket utbetalad. Bolaget hävdade därför att ett så högt belopp inte var motiverat.

Tingsrätten ger kvinnan rätt, men sänker beloppet

Tingsrätten konstaterar att uppsägningen inte varit skriftlig och att den dessutom saknat sådana upplysningar om bland annat företrädesrätt till återanställning som krävs enligt lagen. Tingsrätten noterar även att semesterersättning inte har betalats ut. Tingsrätten anser att beloppen som kvinnan har begärt med anledning av detta är rimliga. Domstolen går därför på kvinnans linje i denna del.

När det gäller att uppsägningen inte skett personligen kommer tingsrätten dock till en annan slutsats.

Det framgår av utredningen att bolaget har skickat två SMS till kvinnan. Bolaget har därför enligt tingsrätten gjort ”viss ansträngning” för att komma i kontakt med kvinnan. Av tidigare rättsfall framgår att skadeståndet kan sättas ner i de fall som arbetsgivaren vidtagit åtgärder för att försöka uppfylla kravet på personligt meddelande av uppsägning, även om arbetsgivaren inte lyckats.

Tingsrätten anser därför att ett skäligt skadestånd för just denna “brist” i uppsägningsprocessen bara är 2 000 kronor. Kvinnan hade dock begärt en högre summa.

Sammanlagt är bolaget därför skyldigt att betala kvinnan 32 000 kronor. Tingsrätten går därför nästan helt på kvinnans linje.

Vad innebär detta i praktiken?

 • En korrekt uppsägning ska först och främst vara sakligt grundad (annars är uppsägningen ogiltig). Dessutom måste ett antal ordningsregler iakttas. Ett brott mot dessa gör inte att uppsägningen blir ogiltig, men arbetsgivaren kan tvingas betala skadestånd. Sådana ordningsregler är kravet på skriftlig uppsägning, att den ska lämnas personligen, att ett varsel om uppsägning ska meddelas innan uppsägningen verkställs, med mera.

 

Foto: Maja Suslin/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär 

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*