JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

EU-domstolen: Okej att förbjuda homosexuella att ge blod

Det kan vara motiverat med att förbjuda män som har haft sex med män att bli blodgivare. Det slår EU-domstolen fast.

I Frankrike råder det livslångt blodgivarförbud för de män som någon gång haft sex med andra män.

EU-domstolen meddelar nu att lagen får vara kvar – om Frankrike uppfyller ett antal villkor.

EU-domstolen skriver:

”Det måste fastställas att dessa personer löper en hög risk att få allvarliga infektionssjukdomar, såsom till exempel HIV, och att det saknas såväl effektiv teknik för att upptäcka sådana sjukdomar som mindre ingripande metoder för att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för mottagarna.”

Frankrike pekar på särdrag
Frankrike har hävdat att landet, jämfört med andra länder, har ett stort problem med HIV i just gruppen män som har sex med män.

De menar att nästan all HIV-smitta under perioden 2003 till 2008 berodde på sexuellt umgänge och hälften av dessa fall rörde män som har haft sex med män.

Franska regeringen pekade också på uppgifter som visade att Frankrike hade den högsta förekomsten av HIV i gruppen män som har sex med män, jämfört med samtliga stater i Europa och Centralasien.

Fransk domstol måste bevisa risken
För att få använda sig av ett livslångt blodgivarförbud kräver EU-domstolen att fransk domstol ska fastställa ”om en man som haft sexuellt umgänge med en annan man i Frankrike löper en hög risk att få allvarliga virussjukdomar som kan överföras via blod”.

Får inte vara diskriminerande
Men även om fransk domstol kan bevisa att det ligger till på det viset påminner EU-domstolen om att blodgivarbegränsningarna inte får strida mot principen om icke-diskriminering på grund av sexuella läggning.

Begränsningar får till exempel bara göras om det kan motiveras med ett allmänt samhällsintresse.

Trots att blodgivarförbudet har ett gott syfte – nämligen att motverka att människor blir sjuka – så kan EU:s proportionalitetsprincip i det här fallet ha åsidosatts. Proportionalitetsprincipen är en princip som finns inom främst offentlig rätt och EU-rätt. Den innebär att den inskränkande åtgärden inte får vara oproportionerlig i förhållande till ändamålet. Ändamålet får inte helga medlen, så att säga. Avvägningen vad som kan anses proportionerligt och inte görs ytterst av domstol.

Frågan är var om förbudet mot att låta män som haft sex med män bli blodgivare verkligen är en åtgärd som är proportionerlig mot ändamålet, att minska spridning av exempelvis HIV.

EU-domstolen skriver:

”Det kan nämligen inte uteslutas att HIV kan upptäckas genom effektiv teknik som kan säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för mottagarna. Den nationella domstolen ska undersöka om det finns någon sådan teknik med hänsyn till att testerna bör göras i enlighet med de senaste vetenskapliga och tekniska metoderna.”

Överväga andra metoder
Om det inte finns någon sådan teknik ska fransk domstol, enligt EU-domstolen, pröva om det inte finns några andra mindre ingripande metoder än livslång avstängning. Ett sådant sätt, enligt domstolen, skulle kunna vara frågeformulär och intervjuer med blodgivaren.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Förenklat kan man säga att EU-domstolen anser att förbudet har ett legitimt syfte, nämligen att skydda människor från spridning av HIV och andra blodburna sjukdomar. Men för att förbudet ska anses proportionerligt måste de nationella myndigheterna kunna visa att det finns en högre smittorisk från blod som tagits från den aktuella gruppen – homosexuella män. Dessutom måste nationen visa att det inte finns andra sätt att säkerställa att blodet är rent. Om landet inte kan tillhandahålla vetenskapliga analyser av allt blod som ges, och på så vis förhindra spridning av HIV, så anser EU-domstolen att intervjuer och frågor, i andra hand, bör ställas till blodgivaren. I sista hand kan ett livslångt blodgivningsförbud bli aktuellt.
 • Det gäller alltså att läsa noga vad EU-domstolen skriver. Uttalandena bör inte tolkas som att EU-domstolen öppnar dörren vidöppen för diskriminering pga sexuell läggning, utan endast att förbud mot homosexuella män att bli blodgivare kan anses legitimt – i sista hand, under vissa speciella omständigheter.

 

Foto: Leif R Jansson/TT

Nils.

Nils Ivars/Jaqueline Balcer Bednarska

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*