Ett stort byggprojekt omfattades inte av ramavtalet

En kommun hade träffat ett ramavtal med en leverantör beträffande ’’Fastighetsunderhåll-Byggtjänster’’. Hovrätten har kommit fram till att ramavtalet inte omfattande nybyggnationer eller större ombyggnationer. Det var därför okej av kommunen att ta in en leverantör som inte omfattades av ramavtalet.

En kommun genomförde en offentlig upphandling. Upphandlingen resulterade i att kommunen ingick ett ramavtal med en leverantör. Ramavtalet hette ”Fastighetsunderhåll – Byggtjänster’’. Under avtalstiden inledde kommunen ett omfattande byggprojekt. Kommunen avropade inte projektet enligt ramavtalet, så leverantören enligt ramavtalet fick inte utföra något arbete i projektet. Kommunen gav istället kontraktet till ett annat bolag.

Leverantören enligt ramavtalet väckte talan i tingsrätten då de ansåg att projektet omfattades av ramavtalet som de träffat. De framförde att kommunen gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att inte avropa projektet enligt ramavtalet. Kommunen invände att det aktuella projektet inte var inkluderat i ramavtalet och att kommunen därför inte hade någon skyldighet att avropa projektet enligt ramavtalet.

Såväl tingsrätten som hovrätten kom fram till att ramavtalet ”Fastighetsunderhåll – Byggtjänster’’ omfattade tjänster inom fastighetsunderhåll och därvid sammanhängande mindre arbeten. Även om det aktuella projektet inneburit visst inslag av fastighetsunderhåll fann domstolarna att projektet var att jämställa med en nybyggnation eller större ombyggnation. Varken nybyggnation eller större ombyggnationer omfattades av ramavtalet som leverantören hade träffat med kommunen. Kommunen var därför inte skyldig att avropa projektet enligt ramavtalet. Kommunen hade alltså inte gjort något fel när de tog in ett annat bolag till det aktuella projektet.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Hasse Holmberg

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*