7 april, 2022

Ett företag åläggs att betala 300 000 kr efter en arbetsplatsolycka

Vid arbete med en kartongmaskin blev en anställd skadad. Hovrätten anser att Bolaget inte hade vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder för att förhindra olyckan. Bolaget måste därför betala en företagsbot på 300 000 kr. 

En kvinna arbetade med en kartongmaskin på ett Bolag. Under arbetet skulle hon rengöra hållaren och stoppade därför in ena handen i maskinen. Hon fastnade med handen vilket ledde till omfattande skador. Kvinnan blev sjukskriven i fyra månader och fick kvarstående men i form av amputation av långfingret samt ömhet och stelhet i pekfingret.

Hovrätten konstaterade inledningsvis att arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som krävs för att förhindra att arbetstagare skadar sig. I det aktuella fallet fanns det instruktioner om hur maskinen skulle rengöras. Om maskinen hade rengjorts på korrekt sätt hade det saknats risk för skada. Hovrätten förklarade dock att det rörde sig om regelbundna arbetsuppgifter vid de rörliga maskindelarnas omedelbara närhet. Hovrätten ansåg därför att arbetsgivaren måste ha insett att det fanns en risk att en anställd skulle frångå instruktionerna. Risken för att den anställde av misstag eller på grund av frångående av rutiner skulle komma åt de rörliga delarna måste därför ha varit förutsebar för Bolaget. Härtill kommer att det hade varit förhållandevis enkelt att installera ett ingreppsskydd på maskinen.

Mot bakgrund av detta kom hovrätten fram till att Bolaget inte hade vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder för att förhindra den aktuella olyckan. Bolagets oaktsamhet orsakade kvinnan de aktuella skadorna. Bolaget har därför begått ett arbetsmiljöbrott och måste betala en företagsbot på 300 000 kr.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Björn Lindgren