Entreprenör tvistade i hovrätten mot sitt försäkringsbolag

En entreprenör hamnade i tvist med sitt försäkringsbolag efter att ett tätningsarbete hade blivit lite väl tätt. Tolkningen av försäkringsvillkoret fick avgöras i hovrätten.

En entreprenör utförde ett tätningsarbete hos en bostadsrättsförening. Ett antal rökkanaler skulle tätas invändigt. När jobbet var slutfört upptäckte man dock att det hade runnit ned en del murbruk längs med insidan av kanalerna. Detta hade gjort att rökkanalen blivit tilltäppt.

Entreprenören åtgärdade problemet, vilket kostade drygt 400.000 kronor. Dessa pengar begärde entreprenören att få ersättning för ifrån sitt försäkringsbolag Trygg-Hansa.

Här uppstod en tvist. Medan entreprenören ansåg att kostnaden täcktes av försäkringsavtalet ansåg Trygg-Hansa att så inte var fallet.

Enligt försäkringsavtalet skulle försäkringsbolaget täcka oförutsedda skador på beställarens befintliga egendom såvida det inte var fråga om fel i entreprenaden.

Målet avgjordes i Stockholms tingsrätt. Enligt tingsrätten måste försäkringsavtalet tolkas som att försäkringen tar sikte på skador som uppstår på sådan egendom hos beställaren som inte omfattas av entreprenadarbetet.

Tingsrätten konstaterade att även om tätningen visserligen utförts så hade den inte lett till önskat resultat. Rätten ansåg sammantaget att det var fråga om fel i arbetsprestationen, och inte en fysisk skada på ”befintlig egendom”. Försäkringen skulle därför inte täcka.

Efter entreprenörens överklagande konstaterade senare Svea hovrätt att murbruket som hade täppt igen rökkanalerna mycket riktigt har ingått i entreprenörens arbeten. Det bedömdes därför inte vara fråga om en skada på befintlig egendom, utan en skada hänförlig till själva arbetet. Försäkringsfall förelåg därmed inte enligt ROT-försäkringen, konstaterade hovrätten och fastställde därför tingsrättens dom.

HD prövar inte fallet, vilket gör att domen nu vinner laga kraft.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I försäkringstvister handlar det i regel om att tolka ett försäkringsvillkor och sedan bedöma om den uppkomna skadan faller in under villkoret eller inte. Om det rör sig om ett gränsfall måste man avgöra hur snällt man ska läsa villkoret. På ett övergripande plan spelar det möjligen inte så stor roll hur ett villkor tolkas – i slutändan kommer en generösare tolkning få betalas genom ökade premier – men i det enskilda fallet är det givetvis av stor betydelse eftersom det avgör om försäkringstagaren får ut pengar eller inte.

 

Foto: Jack Mickrut/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

 

nils webb

Nils Ivars / Sophia Lindstedt, Lexnova
nils.ivars@alltomjuridik.se 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*