Entreprenör protesterade ej mot avtal – anses accepterat

En huvudentreprenör för ombyggnaden av en fastighet i Lund hade anlitat en underentreprenör för att utföra stålarbeten på fastigheten.

Underentreprenören hade senare fakturerat huvudentreprenören för vissa ändringar och tilläggsarbeten som underentreprenören hävdade att de hade avtalat om. Huvudentreprenören menade dock att parterna hade kommit överens om att ändringarna skulle vara kostnadsfria och att några tilläggsarbeten inte hade beställts.

Underentreprenören väckte talan och yrkade att Malmö tingsrätt skulle förplikta huvudentreprenören att betala drygt 200 000 kronor för arbetena.

Tingsrätten konstaterade att den offert som underentreprenören hade lämnat och den beställningsbekräftelse som huvudentreprenören hade skickat tillbaka hade olika innehåll som gav stöd till parternas olika uppfattningar om vad som hade avtalats.

Enligt rätten hade beställningsbekräftelsen blivit avtalsinnehåll eftersom underentreprenören inte hade bestridit den. Underentreprenören hade visserligen muntligen reagerat mot bekräftelsens innehåll, men dessa reaktioner kunde enligt tingsrätten inte anses vara så tydliga att de tillät slutsatsen att innehållet inte hade godtagits. Parterna ansågs därför ha avtalat om ett skriftlighetskrav för ändrings- och tilläggsarbeten.

Huvudentreprenören förpliktades att betala drygt 16 000 kronor till underentreprenören för skriftligt avtalade arbeten. I övrigt avslogs underentreprenörens talan.

Båda parter överklagade domen och yrkade att Hovrätten över Skåne och Blekinge skulle bifalla respektive ogilla talan i dess helhet. Hovrätten ansluter sig dock till tingsrättens resonemang och fastställer nu domen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I och med att huvudentreprenören inte hade bestridit den beställningsbekräftelse ansåg tingsrätten att den hade accepterats genom så kallat konkludent handlande. Detta innebär att man accepterar ett handlande genom att inte invända mot det. Det är därför bra att alltid komma överens om vad som ska gälla när man skriver avtal.

 

Foto: Britta Pedersson/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
ES_130x87

Ellen Sjöberg/Hanna Hamrén

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*