Entreprenör dröjde för länge – fordran preskriberad

En segdragen entreprenadtvist i Västerås avgjordes nyligen i domstol. Byggföretaget som utförde entreprenaden gick i konkurs 2008, men konkursboet fortsatte driva ett fordringskrav på fastighetsbolaget avseende så kallade ÄTA-arbeten. Det hela försvårades av att vissa personer i företaget delvis satt på dubbla stolar.

Under 2006 ingick ett byggföretag ett avtal med ett fastighetsbolag om totalentreprenad avseende diverse byggnationer inom Rocklundaområdet i Västerås.

Tvist uppstod senare kring om byggföretaget, som hade försatts i konkurs år 2008, hade rätt till ytterligare betalning för ändrings- och tilläggsarbeten, så kallad ÄTA.

Om så var fallet blev den centrala frågan om ett sådant anspråk hunnit preskriberas eller ej.

Byggföretaget hade bland annat åberopat att krav på ÄTA-ersättning hade framställts löpande under entreprenaden till fastighetsföretagets ombud, som bland annat dels har varit VD för byggbolaget och dels har varit styrelseledamot och arbetat i fastighetsföretaget.

Västmanlands tingsrätt konstaterar nu att den omständigheten att fastighetsföretagets ombud har haft intressen i byggföretaget inte behöver utesluta att preskription ändå kan ske.

Inte heller utesluter en nära intressegemenskap mellan två bolag att fordringspreskription kan inträda i förhållandet mellan dessa.

Enligt tingsrätten skulle dock den intressegemenskap som förelegat mellan företagen samt ombudets dubbla roller kunna innebära en förskjutning av preskriptionstiden.

Med hänsyn till partsrelationen och just ombudets dubbla roller, anser tingsrätten att det har rått ett ”slags praktisk identitet” mellan de båda företagen fram till byggföretagets konkurs.

Eftersom det dröjt över sex månader innan konkursförvaltaren har framställt ett anspråk på fordran avseende ÄTA-arbeten, kan kravet inte anses framställt inom skälig tid, bedömer tingsrätten.

Eftersom det inte är visat att något preskriptionsavbrott har skett så bedömer tingsrätten att den påstådda fordran har preskriberats. Käromålet ogillas därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Preskriptionsregler fungerar lite olika beroende på vilket avseende det är fråga om. En gemensam nämnare är dock att preskriptionstiden löper tills den avbryts, ett så kallat preskriptionsavbrott. Om fordran förfaller inom sex månader räcker det att ett fordringskrav framställs inom sex månader, betalningen kan ske efteråt. Det är därför det ibland är viktigt att skicka en stämningsansökan eller ett kravbrev före ett visst datum – annars förfaller fordran. Har fordran förfallit är det nämligen inte mycket att göra åt saken.

 

Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

NI_aoj_mini

Sophia Lindstedt/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*