Entreprenadfirma lämnade inte tillräckligt underlag – inte rätt till mer ersättning

En entreprenadfirma ansåg sig ha rätt till ytterligare ersättning för utförda arbeten på en privatbostad, men förlorar nu i Hovrätten och tvingas stå för motpartens rättegångskostnader om drygt 755 000 kr. 

En entreprenadfirma utförde arbeten på en kvinnas bostad. Under tiden uppkom flera så kallade ÄTA-arbeten. Entreprenadfirman fick inte betalt för de fakturor som de hade utställt löpande under arbetets gång, och meddelade därför kvinnan att arbetet skulle avbrytas om inte fakturorna betalades. Eftersom kvinnan efter detta fortfarande inte inkom med någon betalning, avbröt firman arbetet.

En månad senare hävde kvinnan avtalet för den del av arbetet som fortfarande inte hade utförts. Firman bestred hävningen och menade även att de hade rätt till ytterligare ersättning om 625 000 kronor för det arbetet som redan hade utförts.

Kvinnan invände att priset för det arbetet som hade utförts översteg den ungefärliga prisuppgift som firman tidigare hade lämnat med över 15 procent. Dessutom menade hon att firman hade fakturerat för fler timmar än de faktiskt hade arbetat, samt att hon skulle ha rätt till prisavdrag på grund av fel i arbetet, eftersom innertaket på verandan lutade.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att konsumenttjänstlagen var tillämplig. Därefter prövade domstolen om firman hade lämnat en ungefärlig prisuppgift eller till och med ett fast pris, men landade i att så inte var fallet. Domstolen bedömde därmed att kontraktet avsåg arbete på löpande räkning. Domstolen ansåg inte heller att kvinnan lyckats styrka att firman hade fakturerat för fler timmar än de hade arbetat.  Därefter konstaterade domstolen att det inte hade visats att entreprenaden var behäftad med något fel, samt att kvinnan inte heller hade angett hur prisavdragen i sådant fall skulle fördelas i kronor. Tingsrätten biföll därmed entreprenadfirmans talan i dess helhet. Kvinnan överklagade domen till hovrätten.

Hovrätten gör inledningsvis samma bedömning som tingsrätten och konstaterar att firman inte hade lämnat någon ungefärlig prisuppgift samt att firman hade styrkt att de hade arbetat de timmar som angetts. Däremot menar domstolen att firman inte har redogjort för vilket arbete som har utförts eller hur det yrkade beloppet fördelats på arbete och material. Dessutom hade kvinnan redan betalat ca 1,8 miljoner kronor för utförda arbeten, och det hade inte visats vilka arbeten som den redan betalade summan var att hänföra till.

Domstolen konstaterar därmed att entreprenadfirman inte överhuvudtaget lagt fram något underlag som kan ligga till grund för en skälighetsbedömning, och med den bakgrunden kan det inte heller styrkas att firman har rätt till betalning utöver det som redan erlagts. Entreprenadfirmans talan ogillas därför av hovrätten.

 

_________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Hovrätten för Nedre Norrland T 1266-18

Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*