Enstegstätade fasader ger 100 villaägare rätt till ersättning

Det händer mycket inom juridiken på entreprenadområdet. Den så kallade Myresjöhusdomen från Högsta domstolen ger ringar på vattnet. Hovrätten går nu på fastighetsägarnas linje i ett annat fall som gäller ett hundratal hus som har byggts med så kallade enstegstätade fasader.

Under åren 2000-2002 uppförde byggbolaget Peab småhus i ett område norr om Helsingborg som fick namnet Solljuset.

Ytterväggarna i småhusen bestod av så kallad enstegstätad fasadkonstruktion, vilket innebar att det saknades en luftspalt mellan ytterväggen och ytterväggens putsbruk.

Den mycket omtalade Myresjöhusdomen i Högsta domstolen som kom förra året handlade just om sådana här enstegstätade fasaskonstruktioner. I korthet ansåg HD att metoden var felaktig och att entreprenören agerat vårdslöst som använt metoden. Domen har av många ansetts vara en stor seger för Sveriges konsumenter, där många konsumenter nu kan kräva ersättning av sina anlitade byggentreprenörer.

Försäkring mot fel

Men, åter till det aktuella rättsfallet:

För samtliga hus meddelade försäkringsbolaget Bostadsgaranti så kallad ansvarsutfästelseförsäkringar.

Under år 2009 uppmärksammade media att byggnader som var försedda med enstegstätade fasader kunde drabbas av fukt- och mögelproblem. Ägarna till fastigheterna i Solljuset genomförde då en undersökning av fasaderna och upptäckte att den bakomliggande väggkonstruktionen hade förhöjda fuktvärden och skador på husväggarna.

Fastighetsägarna hävdade att fasadkonstruktionen inte var fackmässig och avvek från parternas avtal.

Drygt 100 fastighetsägare stämde Bostadsgaranti vid Stockholms tingsrätt och begärde att försäkringsbolaget skulle betala ut försäkringsersättning för de kostnader som uppstod för att byta ut fasaderna på husen och reparera skadade delar. 

“Fackmässigt utfört på den tiden”

Bostadsgaranti, å sin sida, hävdade att fasadens konstruktion uppfyllde kravet på fackmässighet vid den tidpunkt då husen hade byggts och att de därför inte skulle behöva ersätta husägarna.

Tingsrätten gick också på försäkringsbolagets linje. Enligt tingsrätten avvek inte entreprenaden – trots de nu konstaterade felen – inte från kraven på fackmässighet och utförande. Fastighetsägarna fick därför inte någon ersättning utan dömdes istället att betala för Bostadsgarantis rättegångskostnader på drygt två miljoner kronor.

Svea hovrätt ändrar nu tingsrättens dom och slår fast att fastighetsägarna har rätt till ersättning från försäkringsbolaget. Hovrätten hänvisar till den så kallade Myresjöhus-domen från Högsta domstolen och konstaterar att Bostadsgaranti måste visa att Peab verkligen har vidtagit lämpliga åtgärder för att förvissa sig om fasadkonstruktionens hållbarhet innan metoden användes. Någon sådan utredning har inte gjorts vilket innebär att det föreligger fel enligt entreprenadkontraktet.

Fastighetsägarna har därför rätt till försäkringsersättning från Bostadsgaranti, slår hovrätten fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Myresjöhusdomen är mycket omtalad och prejudikatet har skapat stora effekter i entreprenadbranschen. Om du som konsument har fått fuktskador till följd av att entreprenören har använt just enstegstätade fasadkonstruktioner så har du stora möjligheter att få ersättning för detta.
  • Du kan läsa mer här, här och här. Här kan du också läsa hela Myresjöhusdomen från HD >>

 

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

nils webb

Nils Ivars / Frida Jonsson, Dagens Juridik
nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*