2 mars, 2015

Eniro i blåsväder

När man ringer eller SMS:ar nummerupplysningstjänsten 118 118 får man ingen uppgift om vad detta kostar. Konsumentombudsmannen anser att Eniro, som står bakom tjänsten, bör ge kunderna information om priset direkt i telefonen och stämmer nu företaget.

Att Eniro 118 118 inte är en gratistjänst är troligen de flesta medvetna om – men vad samtalet eller sms:et kostar kan i efterhand komma som en obehaglig överraskning. Enligt Marknadsföringslagen måste man tydligt ge prisinformation till konsumenten i sin marknadsföring, något som KO anser att Eniro inte har gjort.

KO har lämnat in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen. I ansökan hävdar KO att marknadsföringen av nummerupplysningstjänsten är otillbörlig eftersom prisinformation saknas och att det ”påverkar konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”.

Idag lämnar Eniro istället information om priset på tjänsten via hemsidan. KO anser dock inte att det är tillräckligt:

– Prisinformation ska lämnas till konsumenten vid telefonsamtalet eller SMS:et. Det räcker inte att lämna informationen på annat sätt, via hemsidan eller andra kanaler, säger Patrik Havermann, jurist vid KO.

Vad innebär detta i praktiken?

  • I din marknadsföring måste du vara tydlig med pris, betalningsvillkor, vem som står bakom reklamen, samt en rad andra uppgifter. Om du brister i detta riskerar du att bryta mot marknadsföringslagen och kan dels få reklamen i fråga förbjuden, dels få betala en så kallas marknadsstörningsavgift (ungefär som böter) och dels bli skadeståndsskyldig om någon konsument skulle ha lidit skada till följd av din marknadsföring.
  • Som konsument är du väldigt skyddsvärd. Det finns flera lagar som ger dig starkare skydd än om du agerar som näringsidkare. Typexemplet är Konsumentköplagen.

 

Foto: Janerik Henriksson / TT

 

Nils.

Nils Ivars/Ebba Wigerström

nils.ivars@alltomjuridik.se