19 februari, 2014

Elever döms för dataintrång

Två gymnasieelever i Borlänge döms i hovrätten för dataintrång efter att ha loggat in i skolans datasystem med en lärares inloggningsuppgifter och ändrat sitt närvarosaldo. Det rapporterar Dalarnas Tidningar.

Två elever på en gymnasieskola i Borlänge åtalades för dataintrång. Enligt åtalet skulle de vid upprepade tillfällen ha loggat in i skolans datasystem med en lärares inloggningsuppgifter. Därefter skulle de ha ändrat uppgifterna om deras närvaro så att det såg ut som om de hade varit på plats i skolan fastän de inte hade det, uppger Dalarnas Tidningar.

Tingsrätten fann åtalet styrkt och dömde eleverna till 30 dagsböter á 50 kronor (totalt 1 500 kronor vardera).

Åklagaren i målet ansåg dock att eleverna borde dömas till ungdomstjänst eller till ett högre bötesbelopp och överklagade domen till hovrätten.

Svea hovrätt valde dock att inte ändra påföljden och fastställer nu tingsrättens dom.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att använda en annan persons inloggningsuppgifter kan resultera i åtal för dataintrång.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

vanja_100