Elbolag nekas prövning i HD

Hovrätten konstaterade att ett elbolag bar strikt ansvar för den skada som uppkommit efter en fastighetsbrand i Sundbyberg. Bolaget, som överklagat domen, nekas nu prövningstillstånd i HD varpå hovrättens avgörande står fast.

Två makars fastighet skadades i en brand och försäkringsbolaget Länsförsäkringar betalade ut ersättning med avdrag för självrisk och åldersavdrag. Branden hade orsakats av att så kallade krypströmmar antänt trossbotten på övervåningen.

Länsförsäkringar stämde sedan det bolag som var innehavare av nätkoncessionen och fastighetens elanläggning med yrkande om knappt 4,2 miljoner kronor.

Makarna stämde också bolaget med yrkande om knappt 109 000 kronor motsvarande självrisken och åldersavdraget. Kärandena hävdade bland annat att bolaget hade ett strikt ansvar för skadorna.

Tingsrätten fann det inte klart mera sannolikt att krypströmmarna härrört från ett fel i en kabel som bolaget ansvarat för än något annat elfel, och ogillade käromålen. En rådman var skiljaktig och ansåg att käromålen skulle bifallas.

Domen överklagades till hovrätten, som konstaterade att elbolaget får anses vara innehavare av starkströmsanläggningen. Hovrätten fann det klart mera sannolikt att de vagabonderande strömmarna som orsakat skadan senast kommit från den anläggning som bolaget var innehavare av, och att bolaget bar strikt ansvar för skadan.

Makarnas skadeståndsyrkande bifalls därför, samt att bolaget även förpliktas att betala deras rättegångskostnader med totalt drygt 784 000 kronor i tingsrätten och knappt 416 000 kronor i hovrätten.

Elbolaget överklagade men Högsta domstolen beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet. Hovrättens avgörande står därmed fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att få full ersättning för en skada är det ofta ett krav på att ha tydlig dokumentation över hur förhållandet var tidigare samt hur omfattande skadan är. Därför är det viktigt att ha som rutin att ta bilder på sin egendom och spara kvitton.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*