7 augusti, 2014

Dubbelt så dyrt att ansöka om skilsmässa

Från och med den första juli gäller nya höjda ansökningsavgifter för mål och ärenden vid landets domstolar. Bland annat har avgiften för att ansöka om skilsmässa fördubblats.

För familjemål, äktenskapsskillnad och allmänna domstolsärenden har ansökningsavgiften nu höjts från 450 kronor till 900 kronor, det vill säga en fördubbling jämfört med tidigare.

Summan på 900 kronor gäller också för stämningsansökan i tvistemål som rör ett krav under 22 200 kronor (ett halvt prisbasbelopp). För tvistemål som rör ett krav över 22 200 kronor har ansökningsavgiften höjts till 2 800 kronor, vilket innebär att det nu är mer än sex gånger dyrare än tidigare.

Den nya avgiften på 2 800 kronor gäller även för ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Från och med den första juli tar tingsrätten dessutom ut en tilläggsavgift för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till domstolen för vidare handläggning. Tilläggsavgiften är på 600 kronor eller 2 500 kronor, beroende på hur målet kommer att handläggas vid domstolen.

– Avgifterna har inte höjts i de svenska domstolarna sedan mitten av 90-talet, berättar Lena Egelin, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt, till Södermanlands Nyheter.

Det finns dock fortfarande en rad ansökningar som förblir gratis, exempelvis ansökan om god man.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Av propositionen till ändringen framgår att syftet med höjningarna är att anpassa sig till det rådande inflationsläget och övriga marknaden. De svenska domstolsavgifterna är även mycket låga i ett europeiskt perspektiv.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se