JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

Domstol vägrar pröva tvist – anser att avtalet strider mot goda seder

Enligt svensk rätt ska avtal som strider mot lag eller goda seder anses vara ogiltiga. Detta innebär även att domstolar ska avvisa en talan när två parter tvistar om ett avtal som anses vara osedligt. Norrköpings tingsrätt har nyligen avvisat en talan eftersom att det omtvistade avtalet härrörde från en verksamhet som avsåg att kringgå FN:s sanktioner mot Iran.

Ett bolag, som hade förvärvat ett skuldebrev på fem miljoner amerikanska dollar, hade vänt sig till Norrköpings tingsrätt för att kräva betalning av sin gäldenär (”gäldenär” är ett juridiskt begrepp för den som har en skuld till någon annan).

Skuldebrevet hade sin grund i ett antal avtal som gäldenären hade ingått med statliga representanter för Iran. Gäldenären hade åtagit sig att sälja olja och leverera olika tekniska produkter till landet. De hade bland annat vänt sig till konsulter som anlitat banker och finansinstitut för att tvätta stora summor pengar och genom det betala för de produkter som skulle levereras till Iran.

Genom detta förfarande hade gäldenärerna dragit på sig en skuld på fem miljoner amerikanska dollar gentemot en av deras konsulter. Bolaget hade lyckats förvärva det skuldebrevet och yrkade på att tingsrätten skulle förplikta gäldenärerna att betala ut beloppet.

Förfarandet motverkade FN:s sanktioner

Domstolen ansåg däremot att det förfarandet varigenom skulden uppstått kunde stå i strid med de sanktioner som FN genomfört mot Iran. FN har bland annat infört ett vapenembargo samt export- och importrestriktioner för vissa produkter och tjänster.  Att handla i strid mot dessa sanktioner kan i sig vara straffbart enligt svensk rätt. Man ansåg det därför stå klart att gäldenärerna hade anlitat konsulter i syfte att kringgå dessa sanktioner. Frågan för domstolen blev då om de skulle pröva tvisten eller om detta kunde utgöra ett tillräckligt skäl för att bedöma avtalet som osedligt och därmed ogiltigt.

Tingsrätten påpekade i sin bedömning att FN:s ekonomiska påtryckningar syftade till att upprätthålla internationell fred och säkerhet samt att få regimer att respektera internationella normer, såsom grundläggande mänskliga rättigheter. Svenska staten är dessutom folkrättsligt förpliktade till att verka för att FN:s åtgärder iakttas.

Med bakgrund till detta ansåg domstolen att det aktuella skuldebrevet, som hade sin grund i ett kringgående av FN:s sanktioner, måste anses vara ogiltigt. Tingsrätten valde därför att inte överhuvudtaget pröva tvisten, utan avvisade bolagets talan. Bolaget överklagade till hovrätten som fastställde tingsrättens beslut.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Det finns inga uttryckliga regler som stadgar vilka avtal som strider mot lagar och goda seder. Det ligger på domstolen att i det enskilda fallet göra en bedömning av vilka allmänna rättsgrundsatser och olika allmänna intressen som talar för att ogiltigförklara avtalet.
 • Att ett avtal är ogiltigt på grund av osedlighet innebär inte per automatik att det saknar all rättsverkan. Det innebär i princip att tvister kring avtalet inte kan avgöras på rättslig väg. Den som redan har presterat något enligt ett osedligt avtal kan därför inte heller vända sig till domstolen för att få tillbaka det denne presterat.

 

Foto: Hermann J. Knippertz/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty / Disa Rehn, Lexnova

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*