5 maj, 2015

DO avvisar anmälan mot Frölunda Indians

En man med nordamerikanskt ursprung anmälde ishockeylaget Frölunda Indians och speedwaylaget Indianerna till Diskrimineringsombudsmannen, DO. DO väljer dock att inte pröva fallet.

Det Göteborgsknutna laget Frölunda har länge haft det efterföljande ”Indians” som del av sitt namn. Därtill har man haft en lagsymbol föreställande en traditionell nordamerikansk urinvånare, en s.k. ”indian”.

Mannen anger i sin anmälan att han under sex månaders tid har försökt komma i kontakt med representanter för ishockeylaget, eftersom han anser att deras namn och logotype är rasistiska.

Han beskriver att hans stam ”har bekämpat användningen av indianska maskots i flera decennier”.

Mannen skriver i sin DO-anmälan:
”Jag vill anmäla deras logga till er och jag vill kräva att den förändras eftersom den är kränkande mot alla indianer och den använder en stereotyp bild av indianer.”

Mannen anmäler också speedwaylaget Indianerna.

DO prövar inte frågan

Mats Grauers, ordförande i Frölunda, säger följande till DN:

”Jag har respekt för hans åsikt, men vi kan inte se att vi sårar någon folkgrupp. Vår uppfattning är att det är en positiv symbol och med åren har det blivit ett starkt varumärke för Frölunda Indians.”

Diskrimineringsombudsmannen, DO, väljer dock att inte pröva anmälan.

Myndigheten menar att mannens situation inte omfattas av diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen omfattar nämligen inte alla situationer, utan det krävs att det har skett någon form av missgynnande. Det typiska exemplet är att någon diskrimineras pga sitt kön eller sitt ursprung vid en anställningsprocess.

I det aktuella fallet har det alltså inte varit fråga om en situation där mannen har missgynnats på ett sådant sätt som krävs för att diskrimineringslagen ska bli tillämplig.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Diskrimineringslagen tar inte sikte på att skydda människor ifrån kränkande yttranden eller nidbilder. Detta täcks istället av yttrandefrihetsbegränsningarna i Tryckfrihetsförordningen, som hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning.
  • För att diskrimineringslagen ska kunna användas krävs att det skett någon form av missgynnande, exempelvis genom att någon inte tilldelas en tjänst enbart på grund av sitt kön, sin ålder eller sitt ursprung.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se