Delseger för Copyswede mot TeliaSonera

Iphonetelefoner är särskilt ägnade för privatkopiering. Det slår Södertörns tingsrätt fast i en mellandom i ett mål där upphovsrättsorganisationen Copyswede stämt TeliaSonera på 73 miljoner kronor i privatkopieringsersättning. 

Copyswede är en organisation som företräder upphovsmän och kulturskapare och som har rätt att kräva in så kallad privatkopieringsersättning. Rätten till en sådan ersättning uppkommer när en näringsidkare i Sverige tillverkar (eller till Sverige för in) anordningar där ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av verk för privat bruk.

Copyswede har väckt talan mot TeliaSonera Sverige AB, som har importerat så kallade iPhones sedan den första januari år 2009.

Copyswede menar att dessa telefoner är särskilt ägnade för privatkopiering och har därför begärt att tingsrätten ska förplikta TeliaSonera att betala 73 miljoner kronor till Copyswede i privatkopieringsersättning.

TeliaSoneras inställning är att iPhones inte är särskilt ägnade för privatkopiering och att någon ersättning för sådan därför inte ska utgå till Copyswede.

Under målets handläggning enades parterna om att tingsrätten i ett första skede, genom mellandom, skulle begränsa sin prövning till frågan om iPhones ska anses vara särskilt ägnade för privatkopiering.

Tingsrätten finner nu att begreppet ”särskilt ägnad” i lagstiftningen på området och i dess förarbeten getts en extensiv innebörd. Enligt rätten får denna slutsats dessutom stöd av hur begreppet används i andra lagtexter och förarbeten. I sin bedömning väger tingsrätten in fyra rättsutlåtanden i målet samt flera EU-rättsliga avgöranden.

Efter att även ha gått igenom iPhones funktioner och hur mobilerna faktiskt används – enligt vad som framgått av ett antal marknadsundersökningar – fastställer rätten att iPhones är särskilt ägnade för privatkopiering.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Att iPhones anses vara särskilt ägnade för privatkopiering talar för en senare ersättningsskyldighet för TeliaSonera gentemot Copyswede.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*