17 juni, 2021

Chef fälls efter spridit företagshemligheter till konkurrent

En före detta chef ska betala 150 000 kr i allmänt skadestånd för att ha spridit företagshemlig information. Bland annat ska chefen ha överfört kundlistor från bolaget han tidigare varit anställd på till ett konkurrerande bolag där han fick anställning.

I samband med en anställning avseende en ny chef hos ett bolag undertecknades en sekretessförbindelse. Den innebar att information som chefen erhöll under sin anställning som rörde interna angelägenheter eller relationer till leverantörer, kunder och samarbetspartners var företagshemlig. Genom undertecknandet blev chefen bunden att inte för utomstående avslöja sådan information vare sig under eller efter anställningen.

Efter tolv år på företaget sa chefen upp sig och fick anställning hos en konkurrent. Några år därefter fick den tidigare arbetsgivaren information om saker den före detta chefen hade gjort under sin sista tid som anställd där. Bland annat ska chefen mailat kundlistor till det konkurrerande bolaget och röjt information om företagsspecifika affärshändelser. Den tidigare arbetsgivaren stämde därför chefen på 150 000 kr för att ha utnyttjat och röjt information som utgjort företagshemligheter.

Tingsrätten bedömer att kundlistor är uppgifter som innefattar företagshemlig information. Det är även visat att det var bolagets avsikt att hålla sådan information hemlig, eftersom chefen fick skriva under en sekretessförbindelse. Det måste alltså stått klart för chefen att informationen varit hemlig, anser tingsrätten. Uppgifter rörande enskilda och specifika affärshändelser samt kundlistor inverkar också på företagets förutsättningar att hävda sig på marknaden. Av den anledningen har informationen ett ekonomiskt värde, anser tingsrätten.

Enligt tingsrätten har chefen obehörigen och medvetet utnyttjat och röjt företagshemligheter. På grund av detta ska chefen betala 150 000 kr för den ideella skada som angreppet orsakat bolaget.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Martina Holmberg / SCANPIX