Kolmårdens bygglov upphävs – kan tvingas riva ny berg- och dalbana

Berg- och dalbanan Wildfire på Kolmården, som kunde premiäråkas tidigare i år, är hotad. Åkattraktionen – som uppges ha kostat 110 miljoner kronor för Kolmårdens djurpark att bygga har nu nekats bygglov av Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen konstaterar dock att frågan kan komma i nytt ljus om en detaljplan upprättas.

Kolmårdens djurpark presenterade under våren 2014 sina planer på att bygga det som beskrevs som Europas snabbaste och högsta berg- och dalbana under namnet Wildfire. Bygget påbörjades och färdigställdes dock innan det stod klart att projektet verkligen hade beviljats bygglov – något som kan komma att stå Kolmården dyrt, då Wildfire uppges ha kostat 110 miljoner kronor att bygga.

Påbörjandet av byggnationen kan framstå som logiskt med tanke på att Byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun redan i oktober 2014 meddelade bygglov. Nämndens beslut blev dock startskottet för en lång rad av överklaganden och tvister i olika instanser.

Ett stort antal närboende överklagade nämligen bygglovet till Länsstyrelsen Östergötland som avslog bygglovet på grund av att detaljplan behövdes. Kolmården överklagade till Mark- och miljödomstolen som kom fram till att det inte alls behövdes någon detaljplan och skickade tillbaks målet till Länsstyrelsen för en ny bedömning. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades dock av de närboende till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som nu har kommit med sin dom.

I sin dom konstaterar MÖD att detaljplan krävs för alla byggnadsverk förutom vindkraftverk, om byggnadsverkens användning kommer att inverka betydande på omgivningen. MÖD fastslår sedan att Wildfire kommer att inverka betydande på omgivningen vilket innebär att en detaljplan borde ha tagits fram.

Utöver detta konstaterar MÖD att otillräcklig hänsyn tagits till miljön. Hänsynstaganden till miljöaspekter hade kunnat göras i en detaljplan. Det noteras i domen att det i Kolmårdens närområde bland annat huserar rödlistade arter som hasselsnok och större vattensalamander.

På grund av detta avslår MÖD bygglovet för Wildfire.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Får inte Wildfire bygglov finns en risk att Kolmården tvingas att riva berg- och dalbanan.
  • Frågan är dock långt ifrån slutligt avgjord. Om det beslutas om detaljplan och frågan om bygglov återigen tas upp till rättslig prövning kan beslutet bli annorlunda.

 

Foto: Christine Olsson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Simon Mellin

simon.mellin@alltomjuridik.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*