Byggföretag får böta 700 000 kronor efter en arbetsplatsolycka

Ett byggföretag åläggs att betala en företagsbot på 700 000 kronor på grund av en arbetsplatsolycka i Malmö.

En arbetstagare som stod på ett tak på en byggarbetsplats föll i fyra meter genom ett oskyddat schakt på taket och landade på ett betonggolv. Arbetstagaren överlevde, men blev på grund av svåra kotskador förlamad från naveln och nedåt.

Arbetsgivare har en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna utsätts för olyckor. Vid utredningen gällande olyckan framkom att platschefen på byggarbetsplatsen hade känt till att schaktet inte täckts med brädor. Bolaget underlät trots det att täcka schaktet, på grund av ventilationsskäl.

Tingsrätten menade att utredningen styrkte att ett arbetsmiljöbrott hade begåtts av bolaget eftersom de inte hade gjort vad som krävts för att förebygga händelsen. Domstolen menade att brottet innebar en allvarlig kroppsskada, och att det skulle beaktas när företagsbotens storlek skulle bestämmas. Bolaget ålades därför att betala en företagsbot om 700 000 kronor.

 

Visste du att?

  • Näringsidkare kan åläggas en företagsbot på grund av brott som begåtts i näringsverksamheten
  • Om näringsidkaren gjort allt som krävs för att förebygga brottsligheten, kan en företagsbot inte utdömas

 

___________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Malmö tingsrätt B 1239-19

Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*