Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Bristfälligt omplaceringserbjudande kostade arbetsgivare 75 000 kr

En man fick ett omplaceringserbjudande på grund av arbetsbrist på arbetsplatsen, men mannen hann inte ge något svar innan han blev uppsagd. Enligt tingsrätten har arbetsgivaren inte varit tillräckligt tydlig med att mannen riskerade uppsägning och mannen får därför allmänt skadestånd på 75 000 kr.

Det blev arbetsbrist på ett besiktningsföretag i Göteborg. För att uppfylla sin omplaceringsskyldighet erbjöd arbetsgivaren en anställd besiktningsman en annan tjänst med placering i Stockholm. Mannen fick ta del av det anställningsavtal som skulle vara aktuellt för tjänsten i Stockholm. När mannen inte gav ett svar på erbjudandet så blev han uppsagd, två veckor efter att mannen fick anställningsavtalet. Dock förhandlade mannen och arbetsgivaren om vissa villkor i avtalet fram till tre dagar innan uppsägningen. Av den anledningen blev mannen väldigt överraskad av uppsägningen.

Mannen och arbetsgivaren är oense om uppsägningen har skett på rätt sätt. Tingsrätten skulle därför bedöma om företaget som arbetsgivare har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt lagen om anställningsskydd (LAS).  De frågor som domstolen bland annat bedömde var om mannen fått tillräckligt med betänketid att ta ställning till omplaceringserbjudandet och om arbetsgivaren varit tydlig med att en uppsägning kunde ske.

Enligt domstolen bör en anställds underlåtenhet att svara på ett omplaceringserbjudande skapa en reaktion från arbetsgivarens sida. Arbetsgivaren bör alltså se hur arbetstagaren ställer sig till erbjudandet. Vid behov bör även arbetsgivaren informera arbetstagaren om att ett uteblivet svar kan leda till uppsägning.

Tingsrätten anser att företaget inte tillräckligt har tydliggjort vilken dag som var den sista dagen för mannen att ta ställning till erbjudandet, om han ville undvika uppsägning. Eftersom arbetsgivaren varit otydlig om när de ville ha svar så har arbetsgivaren i detta fall inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Besiktningsmannen har därför rätt till allmänt skadestånd för brott mot LAS och arbetsgivaren ska betala 75 000 kr.

_______________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*