Bristande kontroll i aktiebolag – styrelseledamot ansvarig

Ett aktiebolag väckte år 2011 skadeståndstalan mot sin tidigare revisor och åberopade att han varit vårdslös genom att inte ha uppmärksammat den dåvarande verksamhetschefens olovliga åtgärder. Verksamhetschefen hade år 2010 dömts för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

År 2013 träffade revisorn och bolaget en förlikning som innebar att revisorn skulle betala drygt 9 miljoner kronor till bolaget. Revisorn väckte därefter regresstalan mot bolagets tidigare styrelseledamot i Skaraborgs tingsrätt och yrkade att han skulle betala drygt 4,5 miljoner kronor till revisorn. Som grund anförde revisorn att styrelseledamoten hade varit vårdslös och därför skulle svara solidariskt för förlikningsbeloppet.

Tingsrätten konstaterade att ”det får anses rimligt” att styrelseledamoten hade haft anledning att sätta tilltro till verksamhetschefen som företagsledare. Mot bakgrund av bolagets ekonomiska styrning, samt förvaltnings- och kontrollfunktion ansåg inte domstolen att styrelseledamoten hade varit vårdslös. Tingsrätten ansåg inte heller att styrelseledamoten hade orsakat bolaget ekonomisk skada genom påstådda brister i omsorgs- och lojalitetsplikten enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Käromålet ogillades därför.

Göta hovrätt ändrar nu tingsrättens dom. Hovrätten konstaterar att det har förelegat omständigheter hos bolaget som har inneburit att en skärpt tillsyn varit motiverad. Bolagets förvaltning har helt dominerats av verksamhetschefen, som har haft ensam firmateckningsrätt. Bolagets ekonomi har också varit dålig, vilket enligt domstolen borde ha ökat vaksamheten. Enligt hovrätten står det klart att ”någon kontroll i egentlig mening över hur bolagets medel förvaltades i själva verket inte utfördes”. Sammanfattningsvis finner hovrätten att styrelseledamoten har agerat vårdslöst och att han har orsakat samma skada som revisorn.

Revisorns talan bifalls därför, och styrelseledamoten förpliktas att betala drygt 4,5 miljoner kronor till revisorn.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Grundidéen med ett aktiebolag är att man eliminerar den personliga ekonomiska risken som finns hos bland annat kommanditbolag och handelsbolag. Gå affärerna dåligt är det bolaget som tar smällen, inte de enskilda bakom bolaget.
  • Det finns dock undantag från huvudregeln ovanför. Om en eller flera styrelseledamöter i aktiebolagets styrelse åsidosätter sina förpliktelser enligt aktiebolagslagen kan denne dömas för solidariskt ansvar för skadan, och på så sätt bli skadeståndsskyldig.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
ES_130x87

Ellen Sjöberg/Disa Rehn

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*