4 mars, 2015

Hyresnämnden godkänner BRF:s beslut.

En bostadsrättsförening i Stockholm ville flytta alla förråd på vinden ner till källaren för att sedan kunna upplåta vinden som bostadsrätt. På föreningsstämman var det dock flera bostadsrättshavare som bestred yrkandet.

Ärendet gick till hyresnämnden, som konstaterade att den främsta invändningen från bostadsrättsinnehavarna var att de nya förrådsutrymmena skulle vara väsentligt mindre än de nuvarande förrådslösningarna.

Hyresnämnden konstaterade att det inte finns några bindande föreskrifter på området, men att det enligt svensk standard vid bostadsproduktion brukar krävas cirka en kvadratmeter förråd per rum i lägenheten. I ärendet hade framkommit annat än att de bostadsrättshavare som hade invändningar hade mindre lägenheter om upp till två rum.

Med detta som bakgrund kom hyresnämnden fram till att ändringarna fick anses vara av mindre betydelse. Nämnden ansåg dessutom att ändringarna inte skäligen kunde genomföras på annat sätt, och godkände därför beslutet.

Nu har Svea hovrätt gjort samma bedömning som hyresnämnden, och därmed avslagit en bostadsrättshavares överklagan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt bostadsrättslagen krävs det att alla bostadsrättshavare går med på beslutet om det är något som påverkar det inbördes förhållandet mellan insatserna. Om inte alla går med på beslutet kan det ändå genomföras, om det har stöd från två tredjedelar av bostadsrättshavarna har gått med på det samt att det har godkänts av hyresnämnden.

 

Foto: Janerik Henriksson/TT

Eva Clasö/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87