15 mars, 2014

Borås stad avbröt rekryteringen på grund av graviditet

Borås stad gjorde sig skyldig till diskriminering när de avbröt rekryteringen av en kvinna sedan det framkommit att hon var gravid. Det konstaterar Arbetsdomstolen som nu förpliktigar Borås stad att betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. 

Kvinnan hade sökt en tillsvidaretjänst som biståndshandläggare på Borås stad. Hon kallades på anställningsintervju men när arbetsgivaren fick höra att hon var gravid avbröts rekryteringsförfarandet.

Kommunen bestred inledningsvis att kvinnan hade diskriminerats och erkände först sedan DO väckt talan i Arbetsdomstolen. Nu har AD beslutat att kvinnan ska få 50 000 kronor i ersättning.

­– Lagen är till för att förhindra att kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller i samband med föräldraledighet, vilket leder till att de går miste om både jobb och inkomst. Det här ska man som arbetsgivare känna till, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet i ett pressmeddelande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är viktigt att ersättningarna sätts på en så hög nivå att arbetsgivarna inte tjänar på att diskriminera. DO anser att de ersättningsnivåer som döms ut i svenska domstolar fortfarande är för låga för att vara avskräckande. Men det går att skönja en positiv utveckling där man fäster större betydelse vid preventionsaspekten i sin bedömning, vilket den här domen är ett exempel på. Detta säger Martin Mörk i pressmeddelandet.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se