Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

“Bolaget har gjort vad som krävs”

I november 2010 inträffade en tragisk olycka i Scanias lokaler i Södertälje, då en man klämdes till döds i en så kallad skylift.

Mannen hade anlitats av ett dotterbolag till Scania och arbetade med servicearbete nära taket i byggnaden när olyckan inträffade. Material som hade transporterats på en så kallad conveyorbana kolliderade med den skylift som mannen befann sig i. Skyliften drogs sedan med conveyorbanan och mannen blev klämd mellan skyliftens korg och en takbalk.

På grund av olyckan kom fyra anställda på Scania respektive dotterbolaget att åtalas för arbetsmiljöbrott. Åklagaren väckte också talan om företagsbot mot Scania och dotterbolaget. Den avlidnes anhöriga hade samtidigt begärt skadestånd av både de åtalade och av bolagen.

Södertälje tingsrätt friade de fyra som stått åtalade. Domstolen ansåg att två av den åtalade hade vidtagit de säkerhetsåtgärder som hade ålegat dem.  De andra två hade enligt rätten inte haft det arbetsmiljö- och säkerhetsansvar som åklagaren påstått. Tingsrätten ogillade också talan om företagsbot eftersom bolaget enligt rätten hade gjort vad som skäligen kunde krävas för att förebygga skador i arbetsmiljön.

Även de anhörigas skadeståndsanspråk ogillades.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Målet handlar om den s.k. garantställningen och bedömningen av en brottslig handling genom underlåtenhet. Inom näringsverksamhet bär alltid någon företrädare för arbetsgivaren det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och har därigenom en garantställning för verksamheten som bl.a. innebär att arbetsgivaren är skyldig att se till att alla åtgärder vidtas för att göra arbetsmiljön så säker som möjligt för de anställda. Om det framstår som i hög grad sannolikt att effekten uteblivit om den tilltalade handlat som han/hon bort, anses nödvändigt orsakssamband föreligga. Företrädaren riskerar då att bli fälld för arbetsmiljöbrott.

 

Foto: Gerry Broome / TT

dasha_220x220_2

Ebba Wiggerström/Dasha Gafur

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*