Bolag vägrade förhandla med ett fackförbund – tvingas betala skadestånd

Ett bolag i Stockholmsområdet har av Arbetsdomstolen förpliktigats att betala 50 000 kr i skadestånd. Detta efter att bolaget vägrat att delta i ett möte med ett fackförbund om att teckna kollektivavtal.

Ett fackförbund hade kallat ett bolag till möte ett flertal gånger under 2017 och 2018 för att förhandla om tecknande av kollektivavtal. Bolagets representanter dök dock aldrig upp på något möte. Anledningen var att de inte ansåg sig vara skyldiga att förhandla med fackförbundet. Saken togs efter ansökan av fackförbundet upp av Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen hade att ta ställning till om bolaget hade en skyldighet att förhandla med fackförbundet. Domstolen började med att konstatera att ett fackförbund enligt lag har rätt till förhandling vad gäller frågor som rör förhållandet mellan en av fackförbundets medlemmar och dennes arbetsgivare. Frågan som domstolen därmed hade att ta ställning till var om tecknande av kollektivavtal är en sådan fråga som omfattas av fackförbundens rätt till förhandling.

Domstolen kom fram till att så var fallet. Domstolen ansåg att en begäran om förhandling gällande kollektivavtal handlar om just frågor som rör förhållandet mellan den anställda och dennes arbetsgivare. Därför ansåg domstolen att det även fanns en skyldighet för bolaget att förhandla om att teckna kollektivavtal. Domstolen framhöll att skyldigheten gäller trots att bolaget aldrig haft för avsikt att teckna kollektivavtal, och även hade meddelat fackförbundet om detta. Däremot sträcker sig förhandlingsskyldigheten inte längre än till de fall som avser en medlem i fackförbundet.

Bolaget hävdade att fackförbundet inte hade tydliggjort att de haft en medlem som var anställd hos bolaget. Arbetsdomstolen delade dock inte denna åsikt. I stället menade domstolen att fackförbundet, genom att visa sitt medlemsregister och ett mejl skickat till bolaget, i tillräcklig utsträckning hade visat att en av deras medlemmar var anställd hos bolaget.

Arbetsdomstolen kom därför fram till att det hade funnits en skyldighet för bolaget att förhandla om tecknande av kollektivavtal. Eftersom bolaget brutit mot den skyldighet flera gånger bestämde Arbetsdomstolen att bolaget skulle förpliktigas att betala 50 000 kronor i skadestånd till fackförbundet.

___________________________________

Författare: Olivia Törnell Andersson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: AD 2019 nr 34

Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*