13 februari, 2014

Gravid kvinna fick lämna provanställning

En kvinna som har fått avsluta sin anställning i en matvarubutik i Stockholm har diskriminerats på grund av sin graviditet. Det anser i alla fall Diskrimineringsombudsmannen, som stämmer bolaget.

Kvinnan påbörjade en provanställning i matvarubutiken i januari 2013. Butikens ledning var, enligt kvinnan själv, till en början mycket nöjda med hennes arbete. Efter en tid märkte kvinnan dock att hon inte längre klarade av tyngre arbetsuppgifter. Hon tvingades dessutom att sjukskriva sig ett antal dagar för bland annat illamående.

Butikens ledning ändrade med tiden sin uppfattning om kvinnan. Ledningen ansåg att hennes korttidsfrånvaro var ett problem. Dessutom menade ledningen att kvinnan hade ett långsammare arbetstempo, och att kvinnan inte kunde arbeta på brödavdelningen där arbetet innebar tunga lyft. Med anledning av detta avslutades kvinnans provanställning.

Innan arbetsgivaren hann meddela kvinnan sitt beslut informerade hon sin chef om att hon var gravid med tvillingar. Trots kvinnans upplysning – och att bolaget onekligen kände till att kvinnan var gravid – verkställdes uppsägningen.

Skälen för att avsluta anställningen har enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) haft ett samband med kvinnans graviditet, varför bolaget därmed har diskriminerat kvinnan.

– EU-rätten och därmed även svensk lag ger gravida ett särskilt skydd som innebär att arbetsgivare endast i undantagsfall får avsluta deras anställning. Orsakerna till att anställningen avbryts får inte ha något samband med graviditeten, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i ett pressmeddelande.

– I det här fallet borde bolaget ha förstått att det fanns ett samband med graviditeten och därför inte ha verkställt beslutet att avbryta provanställningen, fortsätter hon.

DO stämmer nu bolaget i Arbetsdomstolen (AD).

Foto: Hasse Holmberg / TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se