Bolag får inte skadestånd för inställd upphandling

Migrationsverket inledde en upphandling avseende tillfälliga asylboenden och uteslöt anbud för två anläggningar. Enligt en kammarrättsdom skulle upphandlingen i vissa delar göras om. Migrationsverket avbröt dock upphandlingen till följd av ett minskat behov av boendeplatser. Bolaget som lämnade anbud ansåg att det lidit skada till följd av Migrationsverkets förfarande. Tingsrätten bedömer att bolaget inte har rätt till skadestånd eftersom det saknas orsakssamband.

Migrationsverket inledde en upphandling avseende tillfälliga asylboenden och uteslöt anbud från ett bolag som inte hade inkommit med korrekta handlingar. En dom från kammarrätten förordnade att upphandlingen i vissa delar skulle göras om. Migrationsverket avbröt upphandlingen i den delen bolaget hade lämnat anbud och informerade bolaget om detta. Migrationsverket genomförde ingen ny upphandling, utan avvecklade alla asylboenden.

Bolaget ansåg att det hade lidit skada till följd av Migrationsverkets förfarande och ville ha skadestånd på närmare 42 miljoner kronor. Migrationsverket ansåg inte att det var försumligt att låta bli att göra om upphandlingen. Detta eftersom det inte längre fanns behov av sådana boendeplatser som var aktuella i målet, på grund av ett kraftigt minskat antal asylsökande. Det fanns alltså inte enligt Migrationsverket något behov av att göra om upphandlingen.

Tingsrätten bedömer frågan om det finns ett orsakssamband mellan eventuella fel som Migrationsverket gjort sig skyldigt till genom tilldelningsbeslutet och att det senare avbröt upphandlingen. Domstolen konstaterar att det minskade behovet av asylboenden inte är en direkt följd av överprövningen i kammarrätten, utan i stället en konsekvens av att nya regler börjat gälla för invandring till Sverige. Enligt tingsrätten har bolaget därför inte rätt till skadestånd utifrån grunden att Migrationsverkets tilldelningsbeslut varit felaktigt. Domstolen anser inte heller att bolaget har rätt till skadestånd på grund av Migrationsverkets beslut att inte göra om upphandlingen.

 

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Adam Wrafter / SvD / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*