Kostnadsfritt webbinarium den 18 juni & 20 juni: VD-rollen Lagar & Skyldigheter

Bolag får behålla företagsnamn på grund av aktieinnehav i dotterbolag

Patent- och marknadsdomstolen gav ett moderbolag rätt att behålla sitt registrerade företagsnamn Sortera AB eftersom domstolen kom fram till att Sortera AB hade gjort bruk av företagsnamnet genom att äga och förvalta aktier i sitt dotterbolag.

Bolaget Sortera Group AB, ansökte om hävning av ett annat bolags registrerade företagsnamn – Sortera AB – eftersom de menade att Sortera AB inte använt sitt företagsnamn för det registrerade verksamhetsföremålet de senaste fem åren. Sortera Group menade att eftersom Sortera varken hade en omsättning, några anställda, och inte heller dök upp om man googlade på företagsnamnet, så kunde de inte anses bedriva verksamhet som uppfyllde deras registrerade verksamhetsföremål.

Sortera invände mot detta med motiveringen att bolaget bedrivit bolagsverksamhet enligt verksamhetsföremålen, eftersom ett av bolagets verksamhetsföremål var att äga och förvalta värdepapper, vilket de menade att de gjort genom att aktivt äga och förvalta aktier i sitt dotterbolag. Företaget påpekade också att företagsnamnet hade använts i ett borgensåtagande för dotterbolaget, i ett försäkringsbrev de var medförsäkrade i, vid köp av konsulttjänster för både ägarfrågor och revision från PWC och som part i ett affärsförslag. Företagsnamnet hade enligt Sortera även använts under bolagsstämmor och i årsredovisningar.

Patent- och marknadsdomstolen började med att konstatera att det av lagen om företagsnamn framgår att registrering av företagsnamn får hävas om innehavaren inte gjort ”verkligt bruk av företagsnamnet” för verksamheten under fem år i rad. För att ett företag ska ha gjort verkligt bruk av företagsnamnet räcker det inte att företagsnamnet använts i reklam eller avtal eller att företaget upprättat en årsredovisning, utan det krävs att det finns ett samband mellan hur företagsnamnet använts och den verksamhet företagsnamnet registrerats för. Bedömningen av detta ska göras med hänsyn till vilken verksamhet företaget ska bedriva.

Domstolen konstaterade att Sortera redovisat vinst samt både mottagit och utdelat utdelning. Vinsten berodde uteslutande på Sorteras aktieinnehav i sitt dotterbolag. Domstolen ansåg dock att det inte finns något krav på att Sortera själva skulle köpa och sälja värdepapper för att uppfylla sitt verksamhetsföremål, utan gjorde bedömningen att företaget hade bedrivit moderbolagsverksamhet genom att bedriva verksamhet som hade sin grund i aktieinnehavet i dotterbolaget under den aktuella perioden på fem år. Att Sortera inte hade någon omsättning eller några anställda påverkade inte domstolens bedömning. Domstolen kom därmed fram till slutsatsen att Sortera bedrivit moderbolagsverksamhet som uppfyllde verksamhetsföremålet att äga och förvalta värdepapper.

Domstolen gjorde även bedömningen att Sorteras användande av företagsnamnet för att göra åtaganden åt dotterbolaget och vid kontakt med externa aktörer och myndigheter skulle ses som en relevant användning av företagsnamnet. Domstolen ansåg därför att Sortera gjort verkligt bruk av företagsnamnet och att det därför inte fanns någon grund för att häva registreringen av företagsnamnet Sortera. Sortera Groups talan avslogs därför och de tvingas ersätta Sorteras rättegångskostnader.

Domen har överklagats, men ännu inte prövats av Patent- och marknadsöverdomstolen.

 

_________________________________

Författare: Anna Nässbjer, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Patent- och marknadsdomstolen PMT 15797-18

Foto: Pontus Lundahl / SCANPIX

 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*