30 mars, 2015

Bokus upphävs – förlorar varumärkestvist

Bokhandlaren Bokus, med tillhörande hemsida ”bokus.com” får sitt varumärke upphävt, detta efter beslut från Pantent- och registreringsverket, PRV, och därefter fastställande i övre instans.

Ett franskt bolag lämnade in en så kallad invändning mot Bokus. Det franska bolaget gjorde gällande att Bokus var förväxlingsbart med det franska företagets EU-varumärke ”Blokus”.

PRV upphävde Bokus-varumärket inom vissa varumärkesklasser, däribland spel och leksaker, liksom utbildning/undervisning. Detta innebär att Bokus inte får använda sitt varumärke ”Bokus” inom de nämnda produktklasserna.

Patentbesvärsrätten, PBR, delar PRV:s uppfattning. PBR skriver att Bokus och Blokus låter lika och kommer uttalas liknande, med betoning på den första stavelsen.

PBR diskuterar även hur vanliga människor associerar de båda märkena och efter en gedigen helhetsbedömning fann PBR att det finns risk för att konsumenterna förväxlar Bokus med Blokus. Därmed fastställer PBR besltet från PRV.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Den som först har fått varumärkesskydd i Sverige (eller inom EU, om det rör sig om ett EU-varumärke) har ensamrätt till varumärket. Om ett nytt varumärke anses förväxlingsbart kan en intrångstalan göras och PRV kan besluta om att förbjuda användningen av det nyare varumärket, inom vissa produktområden eller över huvud taget. Beslutet kan sedan överklagas till PBR, som i det aktuella fallet fastställer PRV:s beslut.

 

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se