Blev uppsagd efter att ha fött barn – men diskriminering inte visat

Bakgrund 

En kvinna blev provanställd som managementkonsult  i december 2015. Redan när anställningsavtalet undertecknades informerade hon bolaget om att hon var gravid, och att beräknad förlossning var i maj 2016. I början av april sjukskrevs kvinnan på halvtid på grund av att hon drabbats av en sjukdom hänförlig till graviditeten, och två veckor senare sjukskrevs hon på heltid. Vid samma tid var det sedan innan planerat att kvinnan skulle vara föräldraledig. I maj fick hon dock veta att provanställningen skulle upphöra i förtid.

Bolaget förnekar att det hade med graviditeten att göra

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ansåg att det rörde sig om diskriminering och stämde därför arbetsgivaren. DO krävde att bolaget skulle betala 100 000 kronor till kvinnan i diskrimineringsersättning. Bolaget förnekade dock att provanställningen avbrutits på grund av kvinnans graviditet, utan hävdade att orsaken var att hon bedömdes sakna förmågor och egenskaper som bolaget ansåg viktiga för anställningen. Bolaget påstod också att kvinnan hade uttryckt sig negativt om bolaget och om sina kollegor.

Arbetsdomstolens bedömning

Arbetsdomstolen, AD, påpekade att den som anser sig ha blivit diskriminerad har bevisbördan för att diskrimineringen har ägt rum. Först och främst konstaterade domstolen att den avslutade anställningen i sig var en “sådan negativ effekt som utgör missgynnande enligt diskrimineringslagen”. För att en uppsägning ska anses vara diskriminerande, måste det också kunna bevisas att någon av diskrimineringsgrunderna i lagen är uppfyllda. Domstolen gick därför vidare till att diskutera om missgynnandet hade med graviditeten att göra, och därmed skulle anses vara diskriminerande.

AD konstaterade att “enbart det förhållandet att en arbetsgivare, före prövotidens utgång, avbryter en provanställning för en arbetstagare som under prövotiden varit gravid och haft minskad arbetsförmåga till följd av graviditeten ger inte anledning att anta att avbrytandet hade samband med graviditeten”. Enligt domstolen finns det “en mängd skäl” till att bolag väljer att avbryta en provanställning som inte har samband med någon diskrimineringsgrund – detta även om den anställde har fått beröm för sitt arbete under provanställningen.

Domstolen konstaterade att provanställningen avbröts först när kvinnan inte längre var gravid, och att det därför inte kunde antas att det hade något samband med graviditeten. Sammanfattningsvis ansåg inte AD att omständigheterna gav anledning att anta att kvinnan blivit diskriminerad. Domstolen avslog därför yrkandet om diskrimineringsersättning.

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Arbetsdomstolen 74/18

Foto: Claudio Bresciani / SCANPIX

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*