Bilförsäljare rekommenderas ersätta köpare för trasiga tv-skärmar

En bilköpare upptäckte att tv-skärmarna i baksätet på den nya bilen inte fungerade och vände sig till säljaren för att klaga. Bilförsäljaren vägrade dock att betala ut någon ersättning, utan menade att köparen fick skylla sig själv som inte undersökt bilen tillräckligt noggrant. Efter ett klagomål hos Allmänna reklamationsnämnden har försäljarna däremot blivit rekommenderade att ersätta bilköparen.

Köparen hade köpt en bil av modell Fiat Freemont. Enligt köparen själv hade det vid visningen av bilen lagts stort fokus på tv-skärmarna i baksätet och dess fördelar vid långa bilfärder med barn.

Kort efter köpet upptäckte köparen att tv-skärmarna inte fungerade. Köparen vände sig då till försäljaren för att få felet åtgärdat. Försäljaren ville då inte ge köparen någon typ av kompensation.

Försäljaren påstod att tv-skärmarna inte var någon funktion som hade specificerats i annonsen och att köparen inte heller hade undersökt bilen tillräckligt. Dessa två faktorer talade för att de inte kunde hållas ansvariga, menade försäljaren.

Köparen vände sig då till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för att få frågan prövad. ARN är en myndighet dit konsumenter kan vända sig om de hamnat i en tvist med ett företag och vill få frågan prövad.

ARN lämnar så kallade rekommendationer för hur tvister bör lösas. Företag har inte någon skyldighet att följa rekommendationerna. De företag som inte följer rekommendationerna hamnar dock på den så kallade ”svarta listan”, vilket innebär dålig publicitet.

ARN:s rekommendation

Inledningsvis tog nämnden ställning till frågan om huruvida tv-skärmarna varit en del av annonsen. De konstaterade att en dvd-skärm var synlig på annonsbilden och att utrustningen därför varit en del av annonsen.

De markerade därefter att försäljaren ansvarar för fel på varan oavsett om det hänför sig till en standardutrustning eller till en komponent som eftermonterats. Säljarens ansvar omfattar alltså produkten så som den framträder vid försäljningen.

ARN påpekade även att en konsument (privatperson som handlar med företag) inte har någon skyldighet att undersöka varorna efter felaktigheter. Därför kunde företaget inte heller undgå ansvar på den grunden att köparen inte undersökt skärmarna tillräckligt noggrant.

Bilförsäljaren rekommenderades därför att ersätta köparen med 13 500 kr, vilket var hur mycket köparen fick betala för att åtgärda skärmarna. Därtill rekommenderades de betala ersättning för felsökningen med 1 123 kronor och för bensin med 300 kr.

Vad innebär detta i praktiken?

  • ARN:s rekommendationer är inte tvingande, men de flesta företag väljer ändå att följa dem. Om något företag däremot väljer att inte följa rekommendationen får man ta tvisten till tingsrätten. De kommer då pröva frågan på nytt och kan ge företaget ett tvingande beslut, förutsatt att de gör samma bedömning som nämnden.
  • Konsumenter har liten skyldighet att undersöka varor efter fel innan de köper dem. Säljaren ansvarar för alla fel som avviker från hur produkten framstod vid försäljningen. Detta förutsätter däremot att det är ett konsumentförhållande, det vill säga att det är en privatperson som handlar med ett företag. I annat fall blir andra, mindre generösa, regler tillämpliga.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*