Besiktningsmannen slarvade – köparna får betala

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, fastslår nu: Leverantör behöver inte avhjälpa badrumsfel i nyckelfärdigt hus.

En man ingick i september 2009 ett avtal med ett bolag om köp av en tomt och uppförande av ett så kallat nyckelfärdigt hus.

I maj 2010 genomfördes en slutbesiktning av huset. Vid denna provspolades aldrig golvet i det övre badrummet av besiktningsmannen, som enligt köpeavtalet togs in av bolaget och bekostades av detta.

Vid tvåårsbesiktningen i maj 2012 konstaterades att golvet i det övre badrummet inte hade tillräcklig lutning i en svacka intill badkaret, och att vattnet därför blev stående där. Man upptäckte också att det var elfel i en spotlight i en dekorskiva under köksskåpet och att marken utomhus var mycket ojämn med en bucklig gräsmatta med dålig grästillväxt. Det fanns även hål i markstenarna runt huset.

Mannen som köpt tomten och det uppförda huset krävde med anledning av detta i första hand avhjälpande (alltså att leverantören skulle åtgärda felen) och i andra hand ersättning med 210 000 kronor för att själv kunna avhjälpa.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, anför nu att bolaget har medgett felansvar såvitt avser dekorskivan och den ojämna marken. Bolaget rekommenderas därför att avhjälpa dessa fel. Avseende övriga fel anser ARN att det är klarlagt att besiktningsmannen inte hade antecknat felen i badrummet.

Enligt nämnden är felen av sådan beskaffenhet att besiktningsmannen borde ha märkt dem. Med anledning av detta, och eftersom mannen inte påtalat felen för motparten inom sex månader efter slutbesiktningen, kan han enligt nämnden inte nu åberopa dessa fel. De delar av hans yrkande som hänför sig till dessa fel avslås därför.

Sammantaget rekommenderas bolaget att fackmässigt och utan kostnad för mannen (endast) avhjälpa felen i dekorskivan och den ojämna marken.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Även om besiktningsmannen skulle brista i sin undersökning är det du som köpare som står risken för detta och kan därför inte åberopa fel i fastigheten bara pga att besiktningsmannen brustit i sin undersökning. I vissa fall skulle du möjligen kunna kräva besiktningsmannen på ersättning – men sådant görs i en separat process och det är inte säkert att du vinner en sådan, utan istället förlorar tvisten och tvingas betala båda parters rättegångskostnader.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: TT

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*