Berättarverksamhet var hobby

En kvinna bedriver berättarverksamhet. Verksamheten består i att hon framför egna och andras berättelser inför åhörare i olika sammanhang. Hon leder också berättarkurser, har uppdrag som konferencier och tjänstgör som så kallad ordfördelare vid berättarkaféer.

Skatteverket, SKV, ansåg att verksamheten inte uppfyllde kraven för att betraktas som aktiv näringsverksamhet utan var att anse som hobby. SKV medgav därför inte kvinnan allmänt avdrag för underskott i näringsverksamhet. Avdrag för mervärdesskatt medgavs inte heller.

Kvinnan överklagade och yrkade att hon skulle medges avdrag för allmänt underskott i verksamheten med totalt cirka 380 000 kronor för taxeringsåren 2009 till 2013. Vid 2013 års taxering yrkade hon också att den utgående momsen skulle bestämmas till 350 kronor och att avdrag för ingående skatt skulle medges med cirka 4 500 kronor. Kvinnan anförde att verksamheten bedrivs på kommersiell basis och ska betraktas som näringsverksamhet. Syftet hade enligt henne hela tiden varit att den skulle ge vinst.

Förvaltningsrätten i Umeå anförde att den inte ifrågasatte kvinnans kunskap och ambition att utvecklas på området, men bedömde att det som framkommit visade att verksamheten inte bedrivs i förvärvssyfte och därmed inte uppfyller kraven för aktiv näringsverksamhet i inkomstskattelagen, IL. Allmänt avdrag för underskott i näringsverksamhet kunde därför inte medges.

Förvaltningsrätten ansåg vidare, i likhet med SKV, att kvinnan inte genom objektiva fakta hade visat att syftet med verksamheten är att fortlöpande vinna intäkter. Den utgör därför inte sådan ekonomisk verksamhet som avses i mervärdesskattedirektivet, slog domstolen fast. SKV ansågs därmed även ha haft fog för att neka avdrag för ingående moms och att inte ta upp utgående moms. Överklagandet avslogs därmed.

Kammarrätten i Sundsvall gör nu samma bedömning som underinstanserna och avslår kvinnans överklagande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att få göra avdrag för en verksamhet krävs att det är en ekonomisk verksamhet vars syfte är att gå med vinst. En hobbyverksamhet definieras som något man gör på sin fritid, men som inte nödvändigtvis behöver gå med vinst.
  • I en ekonomisk verksamhet får du spara underskott och kvitta mot ett överskott under fem år. I en hobbyverksamhet är detta inte tillåtet.

 

Foto: TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
ES_130x87

Ellen Sjöberg/Eva Clasö

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*