Barnfamilj ersätts inte för förlorad semester

En pappa som skulle resa till Kosovo med sina två barn begärde ersättning av staten efter det att hans och barnens pass felaktigt hade spärrats av polisen, vilket som stoppade resan. JK beviljar nu ersättning för de kostnader som uppstått i samband med det inträffade, men anser inte att pappan har rätt till ytterligare ersättning för att semestern blev förstörd.

När en pappa till två barn sommaren år 2013 reste med dem till Kosovo gjorde barnens mamma en polisanmälan om egenmäktighet med barn. Enligt henne hade pappan sagt att han inte skulle komma tillbaka till Sverige med barnen.

En jouråklagare beslutade att anhålla pappan i hans frånvaro. Polisen spärrade också både pappans och barnens pass – trots att åklagaren inte gett direktiv om detta.

På grund av att deras pass spärrats stoppades pappan och barnen av Ungersk polis.

Sedan Socialförvaltningen kontaktats stod det klart att det inte fanns något hinder mot att pappan åkte på semester med barnen och åklagaren beslutade samma dag att inga tvångsmedel var aktuella mot pappan. Förundersökningen om egenmäktighet med barn lades därför sedan ner.

Spärren av passen gick dock inte att häva. Provisoriska pass utfärdades därför på ambassaden i Budapest till pappan och barnen så att de kunde resa hem till Sverige.

Pappan begärde därefter ersättning med drygt 33 000 kronor med anledning av att polismyndigheten felaktigt beslutat att spärra hans och hans två barns pass. De begärda pengarna menade pappan avsåg kostnader för hotell i Budapest, nya resehandlingar, flygbiljetter från Ungern till Sverige och ersättning för förstörd semester.

Justitiekanslern konstaterar nu att det inte funnits förutsättningar för att återkalla barnen eller pappans pass med stöd av passlagen. Rikspolisstyrelsen konstaterade också i ett yttrande till JK att polisen inte har haft något stöd för att spärra passen.

Justitiekanslern instämmer i Rikspolisstyrelsens bedömning att polisen genom beslutet att spärra pappans och barnens pass har gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande fel eller försummelse. Pappan är därför berättigad till ersättning för den ekonomiska skada som han har lidit till följd av det inträffade.

JK anser att det är styrkt att han orsakats kostnader för bland annat hotell och resor på grund av att passen spärrades. Han får därför drygt 18 000 kronor i ersättning för dessa kostnader.

Den övriga delen av summan pappan begärt avsåg förstörd semester, men någon ersättning för det blir det inte. JK motiverar beslutet om att utredningen inte visar att mannen eller barnen har varit utsatta för något integritetskränkande brott som skulle kunna grunda rätt till ersättning för ideell skada.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Tidigare har konsumenter fått skadestånd för förlorad fritid när talan väckts mot en näringsidkare, men möjligheten att få skadestånd av en myndighet är alltid mycket restriktivare. Detta är någonting som är viktigt att ha i åtanke innan en process inleds.

 

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Mons Brunius/TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*