Bank har panträtt trots att makes samtycke saknades

Två makar köpte tillsammans en bostadsrätt som de ägde till hälften var. Ena maken pantsatte bostadsrätten utan den andra makens samtycke. Hovrätten bedömer att banken har panträtt i hälften av bostadsrätten och att samtycke inte krävs för den delen.

I samband med ett bostadrättsköp blev två makar hälftenägare till bostaden. Som säkerhet för lånen pantsatte den ena maken bostadsrätten. Den andra maken har förnekat att hon har skrivit under pantförskrivningarna. Underskriften kom från en förfalskad fullmakt från henne. Bostadsrätten utgjorde inte makarnas gemensamma bostad vilket innebär att bestämmelsen i äktenskapsbalken om bostadsförsäljning inte är tillämplig.

Tingsrätten bedömde att samäganderättslagen, som är tillämplig på makarnas innehav av bostadsrätten, innebär att den ena maken utan den andras samtycke inte har haft rätt att pantsätta vare sig hela bostadsrätten eller sin egen andel i denna. Det kräver alltså samtycke från båda makarna, enligt tingsrätten.

Hovrätten prövade frågan om den ena maken har gjort en giltig pantsättning avseende sin andel av bostadsrätten. Enligt samäganderättslagen framgår att det krävs samtliga delägares samtycke för att förfoga över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning. Begreppet “förfoga” innefattar främst rättsliga dispositioner, såsom försäljning eller pantsättning. Bestämmelsen tar, enligt hovrätten, enbart sikte på pantsättning av bostadsrätten i dess helhet. Med bakgrund av denna bedömning innebär det att varje delägare har rätt att fritt pantsätta sin andel av bostadsrätten.

Sammantaget har pantsättningen varken till följd av äktenskapsbalkens eller samäganderättslagens regler krävt båda makarnas samtycke. Den ena maken har därmed gjort en giltig pantsättning hos banken av sin andel av bostadsrätten.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*