Avtalat arvode behöver inte betalas för rättsutredning som avbeställts av klient

Juristbyrån krävde full betalning för den beställda tjänst som man hade avtalat om med kvinnan – men ännu inte utfört när hon avbeställde den. Enligt Allmänna reklamationsnämnden är visserligen inte konsumenttjänstlagen direkt tillämplig på juristtjänster, men byrån bör ändå göra avdrag.  

En kvinna från Värmland hade anlitat en juristbyrå för rådgivning sedan hon blivit uppsagd från sitt arbete.

Redan efter en dag ville hon dock avbeställa tjänsten, men fick då svaret av juristbyrån att det inte var möjligt. Juristbyrån debiterade därefter kvinnan 15 000 kronor.

Kvinnan begärde att arvodet skulle sättas ner till i första hand 3 000 kronor och i andra hand 9 300 kronor. Grunden var att hon hade avbeställt tjänsten. Juristbyrån vägrade dock att gå kvinnan tillmötes med motiveringen att man avtalat med kvinnan om det fasta priset 15 000 kronor för uppdraget – som utgjordes av en arbetsrättslig utredning.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, konstaterar nu att det inte framgår att hela tjänsten redan hade hunnit utföras och kvinnan har därmed haft rätt att avbeställa tjänsten – oavsett om ett fast pris hade avtalats.

ARN skriver att Konsumenttjänstlagen inte är direkt tillämplig på juristtjänster. Lagen bygger dock till stor del på vad som antas utgöra generellt gällande oskriven rätt inom tjänsteområdet. Det är därför möjligt att i viss utsträckning tillämpa grunderna för vissa av lagens bestämmelser också i fråga om sådana tjänster som inte uttryckligen omfattas av den. I detta avseende gäller att konsumenten, i den mån priset inte följer av avtalet, ska betala vad som är skäligt. Avbeställer konsumenten tjänsten innan den har slutförts har näringsidkaren rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen.

Enligt ARN har alltså juristbyrån rätt till ersättning för utfört arbete. Nämnden ser ingen anledning att ifrågasätta byråns uppgift att man har lagt ner 3,1 timmes arbete på tjänsten och timkostnaden på 3 000 kronor godtas som skälig.

Juristbyrån rekommenderas därför att sätta ner arvodet till 9 300 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • ARN utfärdar rekommendationer som inte är bindande, men som har stort bevisvärde vid en eventuell framtida process. Därför brukar seriösa organisationer rätta sig efter ett uttalande från ARN.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*