Avskedad Vinge-jurist fälls i hovrätten

En man som tidigare arbetat som biträdande jurist på Vinge dömdes i tingsrätten för två fall av insiderbrott. Hovrätten har nu meddelat dom i målet; med hänsyn till mannens ekonomiska förhållanden sänks böterna till totalt 7 500 kronor.

En nu 31-årig man började i maj år 2009 arbeta som biträdande jurist på Advokatfirman Vinge i firmans arbetsgrupp för företagsförvärv, M&A. Under den senare delen av sin anställning arbetade han enbart med publika förvärv. Sedan han köpt aktier i flera av de bolag Vinge haft som klienter har han åtalats för fem fall av grovt insiderbrott.

Enligt åtalen hade juristen använt sig av insiderinformation och åsidosatt såväl sin arbetsgivares sekretess-skyldighet, såsom anlitad rådgivare i uppköpsprocessen, som klientens intresse av att priset på aktien i målbolaget inte höjs innan överenskommelsen om ett förvärv träffats. Juristen anhölls i samband med en husrannsakan på Vinges kontor i Stockholm i september år 2011.

Tingsrätten konstaterade att Vinge har egna regler och rutiner för sina anställda om hur insiderinformation och annan känslig information ska hanteras, samt har regler för anställdas handel med aktier och andra finansiella instrument. Mannens agerande skedde i strid med dessa regler och han blev uppsagd med omedelbar verkan i oktober år 2011.

Mannen har medgett att han genomfört den aktuella handeln men förnekat brott då han menat att han inte fått någon form av insiderinformation när han handlade med aktierna i fråga.

Tingsrätten dömde mannen för ett fall av grovt insiderbrott och ett fall av insiderbrott av normalgraden. Rätten uttalade bland annat att det framstod som fullständigt osannolikt att juristen skulle ha råkat köpa de aktuella aktierna vid just de aktuella tidpunkterna utan att ha fått kännedom om insiderinformationen. Tre åtalspunkter ogillas dock helt, bland annat då juristen inte ingått i projektgrupperna.

Med hänsyn till att mannen inte var straffad sedan tidigare, att han förlorat sitt arbete samt att han suttit frihetsberövad i knappt en månad dömde tingsrätten honom till villkorlig dom och 30 000 kronor i dagsböter.

Såväl mannen som åklagaren överklagade.

Hovrätten konstaterar att en fällande dom kräver att det genom utredningen framstår som praktiskt sett uteslutet att det förhåller sig på något annat sätt än som åklagaren hävdat. Avseende brottet av normalgraden finner hovrätten att det inte är visat att mannen fått del av den aktuella insiderinformationen gällande en aktiehandel men instämmer i tingsrättens bedömning avseende handeln ett par dagar senare. I övrigt fastställer hovrätten åtalet avseende grovt insiderbrott och friar, liksom tingsrätten, mannen helt från övriga åtalspunkter.

Avseende de ogillade åtalspunkterna har åklagaren åberopat ny bevisning men hovrätten finner ändå inte att åklagaren visat att mannen haft tillgång till insiderinformationen. Trots att en del av den ena åtalspunkten ogillas instämmer hovrätten i såväl straffvärde som påföljd. Med hänsyn till mannens ekonomiska förhållanden sänks dagsbotens storlek från 200 kronor till 50 kronor, till totalt 7 500 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet. Förövaren (insidern) utnyttjar finansiell information som inte är officiell eller allmänt känd till att köpa eller sälja värdepapper. När informationen blir tillgänglig kan insidern dra nytta av att ha positionerat sig rätt i förhållande till den förväntade kursrörelsen. Det är även brottsligt att tipsa andra att handla om man själv har insiderinformation.

 

Foto: Stefan Wahlberg

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*